Штольцман

Штольцман (Stolzmann) Рудольф (1852-1930) – німецький економіст, представник соціальної школи в політичній економії. Ш. визнавав, що економічні категорії виражають суспільні відносини, які трактував в ідеалістичному дусі. Він стверджував, що при вивченні природи суспільних відносин не можна виходити з трудової теорії вартості, тому що праця як категорія “натуральна” регулюється моральними факторами.

Поглиблюючи цю точку зору, Ш. розглядав капітал як історико-правову категорію, що не виражає відносин експлуатації. Він вважав капіталістичну

економіку втіленням якогось вищого етичного ідеалу. Основна мета капіталізму, за твердженням Ш., виражається в ідеї “їжі”, що реалізується через розподіл доходів між капіталістами й робітниками. Ш. уважав, що “праця” капіталіста, як і праця робітника, виконує соціально-необхідні функції, і тому суспільство не може існувати без капіталістів. Він намагався довести, що заробітна плата й прибуток виступають категоріями розподілу, а не суспільного виробництва. Розмір заробітної плати, за Ш., визначається прожитковим мінімумом “граничного робітника”, а прибуток – прожитковим мінімумом “граничного капіталіста”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Які клітини не мають ядра.
Ви зараз читаєте: Штольцман