ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ. АГРОЦЕНОЗИ


Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ. АГРОЦЕНОЗИ

Агроценоз – біотичне угруповання рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів, створене людиною для одержання сільськогосподарської продукції. Агроценози характеризуються незначною екологічною надійністю, мають малу кількість видів, але дають високу врожайність. Займаючи приблизно 10% площі суші, агроценози щорічно продукують 2,5 млрд. т сільськогосподарської продукції.

В агроценозі культивується один чи два види рослин,

тому взаємозв’язки між ними не забезпечують стабільність такого угруповання. Вплив природного добору послаблений людиною. Штучний добір спрямований на збереження організмів з їх максимальною продуктивністю.

Окрім сонячної енергії, в агроценозі є інше джерело енергії – мінеральні та органічні добрива, які вносить людина. Основна частина поживних речовин постійно виноситься із кругообігу речовин в якості врожаю. Отже, кругообіг речовин у штучних екосистемах не здійснюється.

В агроценозі, як і в біоценозі, утворюються трофічні зв’язки. Обов’язковою ланкою в цьому ланцюзі є людина, яка виступає в ньому як консумент І порядку. На цьому харчовий ланцюг переривається. Агроценози дуже нестійкі і без втручання людини існують від 1 року (зернові, овочеві) до 20-25 років (плодово-ягідні).

Що таке територіальна поведінка тварин.
Ви зараз читаєте: ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ. АГРОЦЕНОЗИ