Шведська (стокгольмська) школа економічної думки


Шведська (стокгольмська) школа економічної думки – сукупність ідей, положень висновків і знань загалом щодо макроекономічного підходу, що грунтується на принципах змішаної економіки. Сформувалась наприкінці 20-х-на початку 30-х XX ст. і знайшла вираження у працях Н. Ліндаля, Г. Мюрдаля, Б. Уліна і Е. Лундберга. Своєю чергою, окремі теоретико-методологічні засади були розроблені в 90-х XIX ст. К. Вікселем. Представники Ш.(с.)ш. е. д. обгрунтували поняття exante (аналіз економічних явищ або процесів з позицій прогнозованих результатів) і ex – post (їх аналіз з точки зору досягнутих результатів). Внаслідок цього була створена основа для побудови не рівноважної моделі, рушійною силою якої є відхилення внутрішньо властивих економічним явищам і процесам величин ex-ante і ex-post, що вимагало державного регулювання економіки, передусім кредитно-грошової політики держави. Категорію “змішана економіка” вони розглядали як поєднання приватної і державної діяльності, що супроводжується різноманітним впливом держави на соціально-економічні процеси за сприятливих для приватної діяльності умов.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Відміни іменників.
Ви зараз читаєте: Шведська (стокгольмська) школа економічної думки