Швидкість хімічної реакції – Приклади розв’язування типових задач – Урок 5 – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

4. Хімічна реакція

Приклади розв’язування типових задач

І. Швидкість хімічної реакції

Формули і поняття, які використовуються:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Де v1 – швидкість прямої реакції,

V2 – швидкість зворотної реакції,

A, Б – реагенти реакції,

B, Г – продукти реакції,

С(А), с(Б) – концентрації реагентів,

С(В), с(Г) – концентрації продуктів реакції,

, , , – рівноважні концентрації речовин

А, Б, В, Г,

А, б, в, г – стехіометричні коефіцієнти,

K1, k2 – константи швидкостей прямої та зворотної реакцій,

К – константа рівноваги.

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Де vt2 – швидкість реакції за температури t2,

Vt1 – швидкість реакції за температури t1,

Γ – температурний коефіцієнт (γ = 2…4).

Т (“тау”) – тривалість реакції, с.

Задача 1. Як зміниться швидкість реакції, температурний коефіцієнт якої 2, при підвищенні температури з 10 до 40 °С?

Розв’язання

З формули

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Можна обчислити, у скільки разів зміниться швидкість реакції:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

class=""/>

Підставимо значення в цю формулу і проведемо обчислення:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Відповідь: швидкість реакції збільшиться у 8 разів.

Задача 2. Визначте температурний коефіцієнт реакції, якщо при підвищенні температури з 20 до 60 °С її швидкість збільшилась у 256 разів.

Розв’язання

У формулу

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Підставляємо відомі значення:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Відповідь: температурний коефіцієнт реакції становить 4.

Задача 3. При 30 °С реакція відбувається за 3 хвилини. Скільки часу буде відбуватися ця реакція при 60 °С? Температурний коефіцієнт становить 3.

Дано:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Розв’язання

1. З формули, яка випливає з правила Вант-Гоффа Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція розрахуємо, у скільки разів зросте швидкість реакції при підвищенні температури від 30 до 60 °С:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

2. Отже, швидкість зросте у 27 разів, а час реакції (т2) відповідно зменшиться у стільки ж разів:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Відповідь: реакція завершиться за 6,7 с.

Задача 4. Як зміниться швидкість прямої реакції Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція якщо об’єм газової суміші зменшити у 3 рази?

Дано:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Розв’язання

1. Якщо припустити, що початкові концентрації азоту і водню (с0) відповідно становлять а моль/л і b моль/л, то кінетичне рівняння для визначення швидкості прямої реакції буде таким:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

2. Зменшення об’єму газової суміші в 3 рази приведе до підвищення концентрації реагентів також у 3 рази: c1(N2) = 3а моль/л, а с1(Н2) = 3b моль/л. Кінетичне рівняння:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

3. Для того щоб розрахувати, у скільки разів швидкість прямої реакції змінилась, поділимо вираз для швидкості після зменшення об’єму суміші (II) на вираз для початкової швидкості (І):

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Відповідь: швидкість прямої реакції збільшиться у 81 раз.

Задача 5. Як зміниться швидкість прямої реакції Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція якщо тиск у системі підвищити в 3 рази?

Дано:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Розв’язання

1. Припустимо, що початкові концентрації SO2 і O2 становлять відповідно а моль/л і b моль/л. Тоді кінетичне рівняння для визначення швидкості прямої реакції становитиме:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

2. Підвищення тиску в 3 рази приведе до підвищення концентрації регентів у стільки ж разів: c1(SO2) = 3а моль/л, а c1(O2) = 3b моль/л. Кінетичне рівняння:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

3. Для того щоб розрахувати, у скільки разів швидкість прямої реакції змінилась, поділимо вираз для швидкості після підвищення тиску суміші (II) на вираз для початкової швидкості (І):

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Відповідь: швидкість прямої реакції збільшиться у 27 разів.

Задача 6. У скільки разів потрібно підвищити тиск, щоб швидкість реакції утворення нітроген(ІV) оксиду відповідно до реакції Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція збільшилась у 1000 разів?

Дано:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Розв’язання

1. Припустимо, що початкові концентрації NO і O2 становлять відповідно а моль/л і b моль/л. Тоді кінетичне рівняння для визначення швидкості прямої реакції становитиме:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

2. Підвищення тиску в системі приводить до відповідного зменшення об’єму і підвищення концентрації реагентів (у таку ж кількість разів). Отже, припустивши, що тиск підвищили в xразів, одержимо:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Тоді кінетичне рівняння для швидкості реакції після підвищення тиску матиме такий вигляд:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

3. Ураховуючи, що Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція одержимо:

Швидкість хімічної реакції  Приклади розвязування типових задач  Урок 5  Хімічна реакція

Відповідь: тиск треба підвищити в 10 разів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Властивості кисню.
Ви зараз читаєте: Швидкість хімічної реакції – Приклади розв’язування типових задач – Урок 5 – Хімічна реакція