Швидкість хімічної реакції – Хімічні реакції

Хімія
Загальна хімія

Хімічні реакції

Швидкість хімічної реакції

Швидкість хімічної реакції Визначається кількістю речовини, що прореагувала за одиницю часу в одиниці об’єму.
Формула середньої швидкості хімічної реакції:
Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції
де Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції – середня швидкість хімічної реакції, Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції – зміна концентрації реагенту, Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції – час.

Чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції

1) Природа реагуючих речовин.
2) Агрегатний

стан реагуючих речовин.
3) Концентрація реагуючих речовин.
Основний закон хімічної кінетики – закон діючих мас для швидкості хімічних реакціЙ: швидкість хімічної реакції за сталої температури пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин.
Для реакції Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції:
Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції,
де k – коефіцієнт; Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції і Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції – концентрації реагуючих речовин (моль/л).
4) Площа поверхні зіткнення реагуючих речовин.
Ця залежність справедлива для гетерогенних систем за участю твердих речовин.
5) Зміна температури.
Залежність
швидкості реакції від температури описується правилом Вант-ГоффА: при підвищенні температури на кожні 10 °С швидкість більшості реакцій збільшується у 2-4 рази.
Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції,
де Швидкість хімічної реакції   Хімічні реакції – температурний коефіцієнт.
6) Для газів – тиск у системі.
7) Наявність каталізаторів.
Каталізатори – це речовини, що змінюють швидкість хімічної реакції. Каталізатор у процесі реакції не витрачається і до складу кінцевих продуктів не входить. Позитивний каталіз – прискорення реакції. Негативний каталіз, Або інгібування, – уповільнення реакції.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Басейн океану річки інд.
Ви зараз читаєте: Швидкість хімічної реакції – Хімічні реакції