Синоніми – Групи слів за значенням

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Групи слів за значенням

Синоніми (гр. Synonymia – Однойменний) – це слова, які називають одне поняття, відрізняючись при цьому або відтінками значення, або емоційно-стильовим забарвленням, або тим і тим одночасно. Синоніми часто пожвавлюють і урізноманітнюють текст, сприяють уникненню небажаних повторів. Синоніми є одним із найбагатших джерел збагачення мовлення.

Синонімія найповніше і найвиразніше виявляється в лексиці, що пояснюється конкретним, індивідуальним характером

лексичних значень. За різними принципами класифікації синоніми поділяються на кілька різновидів: а) абсолютні, або повні; б) семантичні; в) стилістичні; г) семантико-стилістичні.

До Абсолютних належать синоніми, повністю рівнозначні і загалом тотожні за вживанням, тобто стильовою сферою функціонування, емоційно-експресивною характеристикою, наприклад: Родина – сім’я; бік – сторона. Такі синоніми виникають під час проникнення до літературної мови слів із різних діалектів, як, наприклад, у синонімічному ряді Лелека – бусол – чорногуз; абсолютні синоніми можуть являти собою іншомовне слово та його український

відповідник: гіпербола – перебільшення, метаморфоза – перетворення, соціум – суспільство. В окремих випадках абсолютні синоніми утворюються шляхом запозичення з різних мов слів із тотожним значенням: Гасло (запозичення з польської мови) – Лозунг (із німецької).

Слід зазначити, що й між абсолютними синонімами можна знайти незначні відмінності – у сфері вживання, можливостях сполучення з іншими словами. Наприклад, у парі Іншомовне слово – український відповідник іншомовний синонім може здаватися більш офіційним і не вживатися в розмовному стилі.

Синоніми, які відрізняються відтінками значення, називають Семантичними (ідеографічними, логічними). Такі синоніми можуть уживатися в тому самому стилі мовлення, мають однакове емоційно-експресивне забарвлення.

Наприклад: Бігти – скакати – мчати.

Стилістичні синоніми різняться між собою емоційно-стильовим забарвленням. При цьому один із синонімів може бути нейтральним, а інші – з позитивним чи негативним відтінком: Ходити – тинятися, думати – метикувати. У деяких синонімічних рядах усі слова емоційно забарвлені й різняться лише мірою й особливостями емоційності.

Синоніми, які розрізняються і значеннєвими відтінками, й емоційністю та особливостями вживання в різних стилях, називають Семантико-стилістичними. Приклад таких синонімів: Їсти – жерти – запихатися – смакувати. Як бачимо, ці слова мають відмінності як у емоційно-експресивному забарвленні й стильовій приналежності, так і у відтінках значень, адже кожен із синонімів називає різний спосіб уживання їжі.

Синоніми складають Синонімічні ряди – об’єднання слів, що означають одне поняття. У синонімічному ряді виділяють стрижневе слово, яке найточніше виражає значення, властиве всьому рядові. Стрижневим є зазвичай нейтральне слово або найменш стилістично забарвлене. Наприклад, у синонімічному ряді Ходити – вештатися – швендяти – походжати стрижневим є слово Ходити.

Стрижневе слово не завжди легко виокремити в синонімічному ряді, особливо в тому випадку, коли всі синоніми різною мірою емоційні. Тому деякі дослідники вважають, що його виокремлювати недоцільно.

Переносне вживання слів, переважно в художній літературі, приводить до виникнення контекстуальних синонімів,’ які набувають спільного значення лише в певному контексті. Наприклад, контекстуальні синоніми вжито в такому реченні:

…Ні, не лежали, А сяяли, мінилися, горіли – вишнево, кармінно, лимонно! – маленькі світлячки (В. Влизнець).

У синонімічні зв’язки можуть вступати й фразеологізми, частіше такі, які співвідносяться з певним словом, наприклад: Утекти – дати драла – взяти руки в ноги; рано – ні світ ні зоря – ще півні не співали.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Застосування алканів.
Ви зараз читаєте: Синоніми – Групи слів за значенням