Синтаксичний розбір складнопідрядного речення з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних реченьСИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Синтаксичний розбір складнопідрядного речення з кількома підрядними

Послідовність розбору

1. Зазначити, що речення складне, сполучникове, складнопідрядне, з кількома підрядними.

2. Схарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.

3. Назвати головну частину й підрядні.

4. Визначити тип підрядності (послідовна підрядність, однорідна та неоднорідна супідрядність чи поєднання цих типів).

5. Пояснити характер залежності між частинами речення:

підрядна залежить від головної (чи попередньої підрядної) в цілому чи від окремого її члена.

6. Поставити питання від головної частини до підрядної й визначити вид підрядних частин.

7. Назвати засоби поєднання частин у складнопідрядному реченні.

8. Пояснити розділові знаки між частинами речення.

9. Побудувати схему речення.

Далі кожну частину аналізувати за схемою розбору простого речення.

Трохи вгамувавши дихання, Ольвія по схилу балки піднялася наверх, аби розвідати, що там діється і куди їй іти далі (В. Чемерис).

Зразок розбору

Речення складне, сполучникове, складнопідрядне, з кількома

підрядними; розповідне, неокличне. Головна частина – Трохи вгамувавши дихання, Ольвія по схилу балки піднялася наверх. Перша підрядна частина – Аби розвідати, друга – Що там діється, третя – Куди їй іти далі. Підрядні частини поєднані за способом послідовної підрядності (перша і друга підрядні) та однорідної супідрядності (друга і третя підрядні). Перша підрядна частина залежить від головної в цілому, відповідає на питання З якою метою?; Підрядна частина мети поєднана з головною за допомогою підрядного сполучника аби. Друга і третя підрядні частини залежать від головного члена розвідати першої підрядної частини, відповідають на питання Що?; підрядні з’ясувальні поєднані з першою підрядною за допомогою сполучних слів Що, куди; між собою з’єднані сурядним сполучником І. Ставимо коми між усіма частинами речення, крім другої і третьої підрядних частин, оскільки вони поєднані сурядним неповторюваним сполучником І.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Правопис складних слів таблиця.
Ви зараз читаєте: Синтаксичний розбір складнопідрядного речення з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень