СИНТЕЗ


Культурологічний словник

СИНТЕЗ (від грец. з’єднання, складання) – мислене або практичне сполучення розчленованих у ході аналізу частин предмета, встановлення їх взаємодії і зв’язків для пізнання чи виготовлення цього предмета як цілого. С. як прийом пізнання може здійснюватись на різних рівнях у діяльності людини, починаючи від простого механічного сполучення частин цілого до створення наукової теорії на базі узагальнення окремих фактів. С. – не просте копіювання дійсності, він включає в себе ідеалізацію, розрахунок реальних можливостей, врахування тенденцій розвитку. Свій початок С. бере у практиці.

4 речення з вставними словами.
Ви зараз читаєте: СИНТЕЗ