Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими – РІВНЯННЯФормули й таблиці

МАТЕМАТИКА

РІВНЯННЯ

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими   РІВНЯННЯ

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими   РІВНЯННЯ– сталі.

Правило Крамера: Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими   РІВНЯННЯ

Квадратний тричлен – тричлен виду у = ах2 + bх + с, де х – змінна, а, b, с – константи і а ≠ 0. Одночлен ах2 називають старшим членом квадратного тричлена, а коефіцієнт а – старшим коефіцієнтом. Квадратний тричлен називається приведеним, якщо його старший коефіцієнт дорівнює 1, і повним, якщо його коефіцієнти b і с не дорівнюють

нулю.

Коренем квадратного тричлена називають корінь квадратного рівняння у = ах2 + bх + с = 0.

Дискримінантом квадратного тричлена у = ах2 + bх + с називають число D = b2 – 4ас.

Теорема:

Квадратний тричлен у = ах2 + bх + с із від’ємним дискримінантом при всіх значеннях х має знак старшого коефіцієнта а.

Квадратний тричлен

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники:

Якщо D > 0, то ах2 + bх + с = а(х – х1)(х – х2), де х1, х2 – корені тричлена.

Якщо D = 0, то ах2 + bx + c = a(x – x1)2, де х1 – корінь тричлена.

Загальний вигляд

Канонічний вигляд

Ах2 + bх + с = 0 D = b2 – 4ас

Якщо D < 0, то К. в. не має дійсного кореня.

Якщо D = 0, то К. в. має один дійсний корінь: х = – b/2а.

Якщо D > 0, то К. в. має два дійсні корені:

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими   РІВНЯННЯ

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими   РІВНЯННЯ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Дії зі степенями формули.
Ви зараз читаєте: Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими – РІВНЯННЯ