Система економічних показниківСистема економічних показників – сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних індикаторів, величин, вимірників тощо, які кількісно та якісно характеризують функціонування та розвиток національної економіки, її окремих регіонів, галузей, підприємств та інших суб’єктів господарювання. В цій системі розрізняють економічні показники, які дають здебільшого кількісну або переважно якісну характеристику економічної системи. Так, показник обсягів створеного ВВП в окремій країні є здебільшого кількісним показником економічної

системи, а обсяг ВВП на душу населення – переважно якісним. Отже, якісні показники показують відношення двох однорідних або неоднорідних величин і розкривають ефективність розвитку національної економіки, а кількісні – лише грошові або фізичні одиниці. Крім того, виокремлюють одиничні та групові (узагальнені, синтетичні) показники, які об’єднують одиничні. Узагальнені (синтетичні) показники характеризують економічну систему загалом в органічній єдності її підсистем та елементів. До таких показників належить більшість макроекономічних показників. У С. е. п. входять також вартісні і натуральні показники, комплекс фінансових показників, планові і фактичні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Спосіб живлення тварин.
Ви зараз читаєте: Система економічних показників