Система збалансованих показників

Система збалансованих показників – розроблена Д. Нортоном і Р. Капланом система управління ефективністю діяльності, за допомогою якої реалізуються бачення і стратегія розвитку компанії. Включає такі чотири групи. По-перше, фінансові цілі, до яких, крім традиційних фінансових показників, належать похідні, що характеризують витрати, ступінь ризику та ін. По-друге, цільові показники, зорієнтовані на споживачів – характеризують задоволення окремих груп споживачів, майбутні фінансові результати. По-третє, цільові показники розвитку внутрішніх

бізнес-процесів – характеризують ступінь відповідності внутрішньої структури організації потребам і очікуванням споживачів. При цьому розрізняють бізнес-процеси, зорієнтовані на досягнення місії організації (оцінюються за допомогою найважливіших показників), а також допоміжні процеси, які оцінюються за допомогою загальноприйнятих показників. По-четверте, цільові показники щодо оцінки навчання і зростання, які характеризують культуру корпорації та систему навчання в ній працівників як в особистих цілях, так і для сприяння розвитку корпорацій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Еволюція поведінки тварин.
Ви зараз читаєте: Система збалансованих показників