Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1007. Розв’язком системи рівнянь є пара чисел (6; 4), бо Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними – правильні рівності.

1008. Пара чисел (-5; 2) є розв’язком системи рівнянь Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними бо Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними – правильні рівності.

1009. а) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними (1; 4) _ розв’язок системи рівнянь, бо 1 + 4 = 5 – правильна рівність; 3 • 1 + 4 = 7 – правильна рівність.

Б) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними (-1; 1) – розв’язок системи рівнянь, бо -1 + 2 • (-1) = -3 – правильна рівність; -2 • (-1) -1 = 1 – правильна рівність.

1010. 1) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Побудуємо

в одній системі координат графіки x – y = 1 i x + 2y = 7.

У = х – 1

X

1

3

Y

0

2

У = 3,5 – 0,5х

X

1

5

Y

3

1

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Координати точки перетину графіків є розв’язком системи рівнянь. Отже, (3; 2) – розв’язок системи рівнянь.

2) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Х + у = 0; у = – х

X

0

4

Y

0

-4

– у = 4; у = 3х – 4

X

0

2

У

-4

2

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(1; -1) – розв’язок системи рівнянь.

3) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Х + у = -5; y = – х – 5

X

-5

0

Y

0

-5

4х – у = -5; у = 4х + 5

X

0

-1

Y

5

1

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(-2; -3) – розв’язок системи рівнянь.

4) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

2х + 3у = 6; 3y = 6 – 2х; у = 2 – 2/3х

У = 2 – 2/3х

X

0

3

У

2

0

У = 3х – 9

X

1

3

У

-6

0

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(3; 0) – розв’язок системи рівнянь.

5) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

У = 8 – 2х

X

0

3

Y

0

6

У = 2х

X

0

4

Y

8

0

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(2; 4) – розв’язок системи рівнянь.

6) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

7x – 3y = -26; 3y = 7x + 26;

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

X

-2

1

Y

4

11

У – 2x = 8; у = 2x + 8

X

0

-4

Y

8

0

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(-2; 4) – розв’язок системи рівнянь.

1011. 1) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Х + 2у = 0;

2у = – х; y = -1/2\х

X

0

4

Y

0

-2

5х + у = -18;

У = -5х – 18

X

-4

-1

Y

2

-13

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(-4; 2) – розв’язок системи рівнянь.

2) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

2х – 5у = 10;

5у = 2х – 10;

Y = 0,4х – 2

X

0

5

Y

-2

0

4х – у = 2;

У = 4х – 2

X

0

2

Y

-2

6

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(0; -2) – розв’язок системи рівнянь.

3) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Х – 2у = 1;

2у = х – 1;

У = 0,5x – 0,5

X

-1

5

Y

-1

2

У – х = -2;

У = х – 2

X

0

5

Y

-2

3

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(3; 1) – розв’язок системи рівнянь.

4) Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Х + y = – 3;

Y = – х – 3

X

0

-3

Y

-3

0

Х – у = -1, у = х + 1

X

0

3

Y

1

4

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

(-2; -1) – розв’язок системи рівнянь.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1013. (2; -2) – розв’язок системи двох лінійних рівнянь Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1014. (6; 4) – розв’язок системи рівнянь:

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1015. (-2; 3) – розв’язок системи рівнянь:

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1016. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має безліч розв’язків.

Графіки даних рівнянь збігаються.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Графіки даних рівнянь паралельні.

Система не має розв’язків.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Графіки рівнянь паралельні, система не має розв’язків.

1017. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система розв’язків це має.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має один розв’язок.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має безліч розв’язків.

1018. 2х – 3y = 6.

1) Система має єдиний розв’язок.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

2) Система має безліч розв’язків.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

3) Система не має розв’язків.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1019. х – у = 2.

1) Система має єдиний розв’язок.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

2) Система має безліч розв’язків.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

3) Система не має розв’язків.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1020. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система не має розв’язків, коли а ≠ 7.

1021. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має безліч розв’язків, коли а = 16.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має безліч розв’язків, коли a = -5.

1022. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система не має розв’язків при а ≠ 14.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має безліч розв’язків, коли а = -10.

1023. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1. Система має безліч розв’язків, коли а = -2, b = -6, тоді графіки рівнянь х – 2у = 3 і -2х + 4у = -6 збігаються.

2. Система має єдиний розв’язок, коли а ≠ -2, тоді графіки даних рівнянь перетинаються.

3. Система не має розв’язків, коли а = -2, b ≠ -6, тоді графіки даних рівнянь паралельні.

1024. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

1) Система має безліч розв’язків, коли m = -3, n = 15.

2) Система має єдиний розв’язок, коли m ≠ -3.

3) Система не має розв’язків, коли m = -3, n ≠ 15.

1025. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними (-2; 2) – розв’язок системи рівнянь.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має 2 розв’язки: (-2; 2) і (1; 1).

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система не має розв’язків.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має 2 розв’язки: (3; 3) і.(1; -1).

1026. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має 2 розв’язки: (1; 1) і (-3; 3).

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має 2 розв’язки: (2; 1) і (-2; -1).

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Система має 4 розв’язки: (2; 0), (-2; 0), (0; 2) і (0; -2).

1027. Нехай у зливку було х кг олова, тоді міді було х + 0,2x = 1,2x (кг). За умовою задачі x + 1,2x = 5,5; 2,2x = 5,5; x = 2,5 кг олова було у зливку.

2,5 • 1,2 = 3 кг міді було у зливку.

1028. Нехай x км/год – швидкість автобуса, тоді швидкість автомобіля (x + 20) км/год.

Автобус був у дорозі Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними год і проїхав Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними км, а автомобіль був у дорозі 1,2 год і проїхав 1,2(x + 20) км. За умовою задачі

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

X = 60 км/год – швидкість автобуса.

1029. Нехай 2n + 1,2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 – шукані числа.

Тоді Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Тоді 2 • 1 = 1; 2 • 1 + 3; 2 • 1 + 5; 2 • 1 + 7, або 3; 5; 7; 9 – шукані числа.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними

Кратне 5, бо 5 кратне 5.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розвязання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Чудодійна любка переказ.
Ви зараз читаєте: Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними