СИТУАЦІЯ


Екологія – охорона природи

СИТУАЦІЯ – 1) збіг умов і обставин, що створюють певне становище; 2) зображення на карті або плані рельєфу, річок, лісів тощо.

Порівняльна характеристика нюхової та смакової сенсорних систем.
Ви зараз читаєте: СИТУАЦІЯ