Скалярний добуток векторів


Геометрія

Вектори

Скалярний добуток векторів

Скалярним добутком векторів Скалярний добуток векторів і Скалярний добуток векторів називається число Скалярний добуток векторів.
Позначення: Скалярний добуток векторів.
Скалярний добуток векторів. Очевидно, що Скалярний добуток векторів.
Розподільна властивість скалярного добутку: Скалярний добуток векторів.
Кутом між ненульовими векторами Скалярний добуток векторів і Скалярний добуток векторів називається кут BAC. Кутом між будь-якими двома ненульовими

векторами Скалярний добуток векторів і Скалярний добуток векторів називається кут між векторами, що дорівнюють даним і мають спільний початок. Вважають, що кут між однаково напрямленими векторами дорівнює 0.
Теорема 1. Скалярний добуток векторів дорівнює добутку їхніх абсолютних величин і косинуса кута між ними: Скалярний добуток векторів (див. рисунок).
Скалярний добуток векторів
Звідси Скалярний добуток векторів.
Теорема 2. Два ненульові вектори перпендикулярні тоді й тільки тоді, коли їх скалярний добуток дорівнює 0.
Скалярний добуток векторів; Скалярний добуток векторів; Скалярний добуток векторівСкалярний добуток векторівСкалярний добуток векторів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Коронний розряд.
Ви зараз читаєте: Скалярний добуток векторів