СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ


Мета: формувати в учнів уміння визначати однорідні члени речення із залежними від них словами; розвивати вміння будувати схеми речень за зразком, пояснювати вживання розділових знаків при однорідних членах речення; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Перевірка домашнього завдання (вправа 74, с. 38)

– Прочитайте речення, назвіть у них однорідні члени.

– Уточніть, які це однорідні члени? (Однорідні підмети, однорідні присудки, однорідні другорядні члени речення)

Які розділові знаки поставимо в реченнях з однорідними членами? Доведіть правильність вашого твердження.

Каліграфічна хвилинка

Зз аа лл ее жж нн іі залежні слова

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Визначення залежних слів при однорідних членах речення (вправа 75, с. 38)

    Читання тексту вправи, з’ясування правопису слів з пропущеними буквами. Списування першого абзацу із завданням. Робота з виділеним реченням.

– Назвіть однорідні члени речення у даному реченні. (Постало, виросло)

– Які це однорідні члени? (Однорідні присудки)

Як називаються слова, що пов’язані з однорідними членами речення за допомогою питань? (Залежні слова)

Запам’ятайте! Залежні слова – не однорідні, бо зв’язані з різними словами.

    Вправляння у побудові схем речень другого абзацу.

Вибіркове списування (вправа 76, с. 39)

    Ознайомлення з текстом вправи. Вибіркове списування із завданням, поданим у підручнику. Добирання речення до схеми.

(Він уже вмився, причесався й тепер складав кубики.)

Фізкультхвилинка УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ Робота за вправою 77 (с. 39-40)

    Бесіда за змістом вправи. Виписування речень з однорідними членами.

Робота в парах

– Усно з’єднайте за допомогою сполучника і пари виділених речень в одне, утворивши речення з однорідними членами.

– Які зміни відбулися в реченнях?

Робота з деформованим текстом

– З кожної групи слів складіть і запишіть речення.

– Встановіть зв’язок слів в одному з речень за вибором.

Горах, корови, випасаються, у, вівці, кози.

Гаї, опустіли, поля, навкруги, ліси, долини.

Темні, і, оповили, хмари, небо, насунули.

Гра “Ми – творці”. Робота в групах

– Складіть і запишіть речення з однорідними підметами.

Коропи, окуні, карасі.

Вовки, лисиці і зайці.

Книги, газети і журнали.

Сонце, повітря і вода.

– Складіть і запишіть речення з однорідними присудками.

Пишемо, читаємо і лічимо.

Прочитав, подумав і відповів.

В’яне, жовкне і обсипається.

Учиться і працює.

Гра “Ти – мені, я – тобі”

– Які ви знаєте речення за метою висловлювання та інтонацією?

– Що називається граматичною основою речення?

– За допомогою чого пов’язуються слова в реченні?

– Які члени речення називаються однорідними?

– Як пов’язуються між собою однорідні члени речення?

Складання сенкана

Однорідні члени.

Підмети, присудки, другорядні члени.

Називають, перелічують, виконують дію.

Однорідні члени поширюють речення.

ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися про однорідні члени речення?

– Чи змінюють залежні слова розділові знаки при однорідних членах речення?

– Чи є однорідними залежні слова, які вживаються при однорідних членах речення?

– Поширте однорідні члени речення залежними словами.

У лісі живуть… ведмеді, … білки, … лисиці.

На озері плавають… качки і… лебеді.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 78 (с. 40).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Багатства вод світового океану.
Ви зараз читаєте: СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ