Складне речення. Кома між частинами складного речення

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ

§ 18. Складне речення. Кома між частинами складного речення

Речення бувають прості і складні (рос. сложн Ы Е). Складне речення об’єднує два або кілька простих, які поєднуються між гобою інтонацією та ль змістом. У складному реченні стільки простих речень скільки у його складі граматичних Основ. Порівняйте: Складне речення. Кома між частинами складного речення(Просте речення)

Складне речення. Кома між частинами складного речення

(Складне речення, має три граматичні основи.)

Між частинами складного речення ставиться кома.

Складне речення. Кома між частинами складного речення

Пунктограма

Кома між частинами складного речення

Прості речення, що входять у складне, можуть з’єднуватися сполучниками і(й), та, а, але, щоб, тому що, бо, словами коли, який, де, а можуть бути поєднані без сполучників. Наприклад: Чорніла вогка земля, і жовтів пісок, бо недавня буря змела тонку пелену нерясного снігу. Місцями зеленіли сосни, їхні стовбури були руді (О. Донченко).

192.1. Прочитайте текст. Вкажіть, які речення прості, а які складні. Як поєднуються прості речення у складних?

Микола почув, що тихе море задвигтіло під човном. Чорна хмара швидко росла і бігла. Море почорніло під нею, і вона в одну мить неначе

поглинула корабля. З моря набігла хвиля з білими густими гребенями і почала танцювати навколо човна.

Микола був уперше на морі. Його душа трохи сполохалась. Він сидів на човні і сумно дивився на хвилі. У море впали краплі дощу, а за ними несподівано загув страшний вітер (За I. Нечуєм-Левицьким).

II. Поясніть пунктограму “Кома між однорідними членами речення”.

193. Прочитайте. Випишіть спочатку складні речення, в яких прості поєднані між собою за допомогою сполучників, а потім ті, в яких прості речення поєднуються без сполучників. Підкресліть граматичні основи.

1. Зелена трава горить-палає зеленим огнем, на її довгих листочках горить чиста роса (Панас Мирний). 2. І будуть литись теплих сліз потоки, і в них бринітимуть слова (Олександр Олесь). 3. Іде дощ краплистий, діти бігають під дощем (Ю. Яновський). 4. Дні стояли у шелестах золота, у виступах блакиті, в потоках музики і чорнобривців, а ночі народжували печаль перелітних птахів (М. Стельмах). 5. Солов’ї заливисто перетьохкуються у вербах, по садках, і вся ніч сповнюється тільки солов’їним співом (За О. Гончаром).

194.1. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою, доберіть заголовок і запишіть. Підкресліть граматичні основи у реченнях. Поясніть пунктограму “Кома між частинами складного речення”.

Каждое утро на лесную полянку прилетали тетерева. Тетерки кормились, а черный тетерев-петух с красными, как калина, бровями караулил их. В лесу стрекотали длиннохвостые сороки, они сидели на тонких макушках деревьев.

Однажды утром с охоты возвращалась лиса, бесшумно она подползла к тетеревам. Как только лиса подошла к поляне, длиннохвостые сторожа тревожно застрекотали. Стая поднялась в воздух. Лиса кинулась на поляну, но тетеревов уже и след простыл (За М. Нікольським).

Складне речення. Кома між частинами складного речення

Тетерук-сторож

Полянка – галявинка макушка – тут: маківка

Тетерев – тетерук стая – зграя

Кормиться – годуватися

И след простыл – тільки й бачили

II. Уважно розгляньте фотоілюстрацію. Складіть усний опис тетерука.

195. З поданих простих речень утворіть за зразком складні, вибираючи сполучники з довідки.

Зразок. Жовтень позолотив верхівки дерев. Останні ключі птахів потяглись у вирій. – Жовтень позолотив верхівки дерев, і останні ключі птахів потяглись у вирій.

1. Несподівано вдарили перші морози. Деякі тварини ще не підготувалися до зимівлі. 2. Діти пішли до школи. Золоточубий вересень ударив у дзвін. 3. Миколка добре вивчив урок. Він не міг з переляку сказати ані слова. 4. За обрієм сховалося сонце. Сірі сутінки почали помалу спускатися на нагріту сонцем землю. 5. Олексій не знав. Ми його чекатимемо за рогом вулиці.

Довідка: що, але, а, коли, і.

196. Напишіть невеликий твір за поданим початком, уживаючи прості та складні речення.

МОЯ МАТУСЯ

Моя матуся лагідна й щира. У неї ласкаві й теплі руки, які можуть і мене пестити, і поратися по господарству. Мама працює…

197. Випишіть із підручника з української літератури три складні речення, частини яких поєднуються за допомогою сполучників, і три складні речення, частини яких з’єднані без сполучників. Підкресліть граматичні основи речень.

198. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть, ставлячи потрібні розділові знаки між частинами складного речення. Підкресліть граматичні основи.

С севера подул ветер и с неба посипались снежинки. Эта снежинка медленно падает на руку другая долго кружится в воздухе.

Идет зима растут сугробы. Иногда пригревает солнце не забывает о своей работе ветер. Если он налетает с юга то начинается оттепель. А когда после оттепели ударит мороз тогда на снегу образуется твердая корочка (За В. Архангельським).

Север – північ кружиться – кружляти

Воздух – повітря оттепель – відлига

Сугроб – кучугура корочка – кірочка

199. І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

1. Чим складне речення відрізняється від простого?

2. За допомогою чого поєднуються прості речення у складному? Наведіть приклади.

3. Як визначити, скільки простих речень входить у складне? Наведіть приклади.

4. Який розділовий знак ставиться між частинами складного речення?

II. Спишіть текст, уставивши потрібні за змістом дієслова з довідки. Поставте розділові знаки Підкресліть граматичні основи.

Не раз… Кодак із рук до рук не раз Кодацькі скелі… гарячою кров’ю аж поки нарешті… тут усе і вибухи гармат, і гомін бойовища, й пісні волі. І… тільки один живий свідок давніх подій – поріг Кодацький що й досі… за лицарями волі та… нам про минуле (А. Кащенко).

Довідка: переходити, вмиватися, зникати, лишатися, тужити, співати.

Мовний розбір

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

1. Визначте вид речення за метою висловлювання та інтонацією.

2. Виділіть прості речення у складному, знайдіть граматичні основи.

3. Визначте другорядні члени в кожній частині речення.

Зразок усного розбору

Дерева в саду хитає вітер, жовтий лист летить мені до ніг (В. Сосюра).

Речення розповідне, неокличне, складне, складається з двох частин. У першій частині граматична основа вітер хитає, у другій – лист летить. Обидві частини поширені.

Зразок письмового розбору

Складне речення. Кома між частинами складного речення

200. Прочитайте. Розберіть речення спочатку усно, а потім письмово.

1. На ланах грає сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля. 2. На серці стихають негоди, на думку не йдуть клопоти. 3. Сльози не ллються, а голос рветься (3 тв. Панаса Мирного).

201. Прочитайте. Перекладіть речення українською мовою і запишіть. Виконайте синтаксичний розбір речень.

1. Капли дождя текли по листьям, тихонько шептались деревья, вдали кричала кукушка. 2. Затих ветерок, замолкли птицы. 3. Издалека слышался шум лесного ручья, чувствовалось его холодное дыхание (3 тв. К. Паустовського).

Кукушка – зозуля ручей – струмок

Зв’язне мовлення

ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗПОВІДІ

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРЕДМЕТА

1. Пригадайте, які є типи мовлення.

2. Що таке опис?

3. Для чого використовується опис у художніх творах?

202.1. Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК

В Україні з давніх часів жінки та дівчата шанували віночок. Вінки плели з різного зілля від весни до осені. Останнім у році був вінок із золотистого кленового листя.

Плетіння вінка – то ціла наука. До вінка впліталося багато різних квітів із лікувальними властивостями: деревій, безсмертник, любисток, волошка, ромашка, незабудка і цвіт калини.

Найпочесніше місце у вінку належало деревію. Деревій у вінку є символом нескореності.

Особливе місце у вінку мав і барвінок. Це символ життя і безсмертя людської душі. Він прикрашає весільний вінок молодої, одяг гостей, святковий коровай.

Усього в повному українському вінку двадцять квіток. До дівочого вінка в’яжуть кольорові стрічки. Кожен колір стрічки є символом. Першою в’яжуть світло-коричневу стрічку – символ землі-матінки. Зліва і справа від неї – дві жовті – символ сонця. За ними йдуть з різних боків зелена світла і темна. Це символи живої природи, краси і юності. За ними в’яжуть синю і блакитну – символи води і неба.

Український вінок є своєрідним, неповторним символом українців, свідченням високої культури, любові до рідної землі (За М. Крищуком).

1. Яка тема тексту?

2. З яких квітів плели вінки?

3. Чому особливе місце у вінку належить деревію та барвінку?

Складне речення. Кома між частинами складного речення

4. Стрічки яких кольорів в’язали до дівочого вінка? Чому?

5. Знайдіть речення з однорідними членами і поясніть розділові знаки.

6. Чому в першому реченні другого абзацу стоїть тире?

II. Докладно перекажіть текст спочатку усно, а потім письмово. Користуйтеся пам’ятками на с. 32.

III. Опишіть зовнішність дівчини, зображеної на малюнку, вживаючи однорідні члени речення.

Текст-розповідь складаються з таких частин: початок дії, розвиток дії, завершення дії.

В описі спочатку подають загальні відомості про предмет, враження від нього, потім розкривають його найхарактерніші ознаки. Закінчують Опис оцінкою предмета.

Текст-роздум обов’язково містить міркування, докази і висновок.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Що таке функція.
Ви зараз читаєте: Складне речення. Кома між частинами складного речення