СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГПовторения, узагальнення й поглиблення вивченого

§ 3. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

ПРИГАДАЙМО. 1. Яке речення називають складним? 2. Що таке пряма мова й діалог?

17

І. Прочитайте текст. Розкажіть, з якою метою створюють ботанічні сади.

НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

Нікітський ботанічний сад розташований неподалік від Ялти. У ньому висаджено сто сімдесят п’ять тисяч рослин різних екзотичних порід. Зокрема, магнолії, лавр багаторічний, італійські та мексиканські сосни, гімалайський кедр. Навесні по всьому саду розквітають

фіалки, а деякі галявини повністю вкриваються синім килимом барвінку.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

Нікітський ботанічний сад (Крим)

Частина саду являє собою крутий рельєф, вона найменш упорядкована й справляє враження екзотичного лісу. Неширокі сходи ведуть крізь зарості бамбука, а вузький місток перекинутий через невелику ущелину з гірськими річками.

Нікітський ботанічний сад є науковим закладом. Він має свої розсадники, лабораторії, оранжереї, бібліотеку (За О. Седаком).

II. Доведіть, що текст містить не лише прості речення, а й складні. З’ясуйте, сполучниковим чи безсполучниковим зв’язком

з’єднані частини складних речень. Схарактеризуйте ці речення за метою висловлювання та інтонацією.

18

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які місця в Україні ви порадили б відвідати іноземним туристам? Чому саме?

19

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Які з цих речень прості, а які складні?

1. Вітри гули віолончел(л)ю п(е, и)сали пальми акварель (Л. Костенко). 2. Гаснув вечір і море внизу килими ро(з, с)гортало барвисті (В. Сосюра). 3. Дрімають копиці (закошеного сіна і спить прив’яла трава в срібних покосах (І. Цюпа). 4. Л(е, и)тять з гори санки і гринджолята* в очах ми(г, х)тять занесені т(е, и)ни (Л. Костенко). 5. Ніч вт(е, и)кла від пахущої зваби йдуть лугами тумани з Десни на очах посивіли кульбаби б’ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов).

* Гринджоли – низькі й широкі сани.

II. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

Складні речення

20

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні члени речення.

1. Я так люблю ці в(е, и)ресневі дні за спокій у природі у розмові за паморозь на сливах за любов за павутину баб(е, и)ного літа (В. Підпалий). 2. Людина родиться для щастя й радості і борет(ь)ся вона і діє во ім’я щастя (О. Довженко). 3. Заглядає в ши(б, п)ку казка сивими очима мат(е, и)ринська добра ласка в неї за пл(е, и)чима (В. Симоненко). 4. Таке все тоді звичайне таке все тепер дороге! (Л. Костенко). 5. В поле виходжу і здається бачу і цвіт очей і посмішку гарячу (А. Малишко).

II. Поясніть особливості вимови й написання виділеного слова.

21

І. Перебудуйте прості речення на складні й запишіть. Розставте потрібні розділові знаки.

1. У саду росли гарні троянди і радували серце маленької господині. 2. Із-за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу на траві.

II. Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою і запишіть. Розставте потрібні розділові знаки.

1. У давнину говорили, що лелека на хаті – це на щастя. 2. Батько урочисто сповіщає, що вже почався Святий вечір.

22

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог, можливий в описаній ситуації (на вибір). Використайте звертання та вставні слова.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що ви маєте кілька годин вільного часу в чужому місті. У перехожого запитайте про визначні місця, заклад громадського харчування з типовим місцевим меню, попросіть зробити позначки на карті.

ВАРІАНТ Б. На канікулах ваш однокласник планує поїхати на відпочинок до своєї бабусі. Розпитайте в нього, де живе його бабуся, яка там природа, як він буде проводити вільний час.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Унікальність людини.
Ви зараз читаєте: СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ