Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні


БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 56. Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні

566. Спишіть слова. Позначте основи. З’ясуйте, яким (твердим чи м’яким) приголосним закінчується основа кожного із слів.

Рука, тиждень, земля, весняний, холодний, картопля, нива.

Складними називаються слова, утворені з двох основ. Часто основи складного слова можуть поєднуватися сполучними голосними [о], [ Е ]. Сполучний голосний [ O ] вживається після твердого приголосного основи: льодохід, свинопас.

Сполучний голосний [ E ] (на письмі

е, є) вживається після мякого приголосного основи:

Працелюбний (праця), життєпис (життя).

Орфограма Сполучні голосні у складних словах

567. Прочитайте речення. Поясніть правопис сполучних голосних у складних словах.

1. Над старими будинками височів хмарочос. 2. На невеличких плесах з’являлися водомірки. 3. Хлібороб – почесна професія. 4. Зорепадом летять роки (Т. Петриненко). 5. Наприкінці березня на Дніпрі почався льодохід.

568.1. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви.

Працездатний, книгосховище, житт..люб, вод..спад, криг..лам, бронетранспортер, біл..крилий, житт..пис.

II. Утворіть складні слова

із словосполучень. Поясніть вивчені орфограми.

Зразок. Копати землю – землекоп.

Проводити нафту, здатний до бою, карі очі, життя описувати, воду везти, землею трусить, сам скидає.

569. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Поставте потрібні розділові знаки.

1. Ревуть пароплави гудуть пар..вози і аер..плани прокреслюють слід (В. Стус). 2. Незабаром весь майданчик перед зерн..сховищем був заповнений мешканцями села чоловіками жінками старими дітьми. 3. Земл..трусу такої сили ніхто з місцевих здається не пам’ятав (3 тв. О. Гончара).

Складноскорочені (рос. сложносокращенн Ые ) слова – це такі слова, які утворюються поєднаннямне повних основ або коренів, а їхніх початкових частин (складів, букв, звуків).

Склданоскороченні слова творяться:

1) від початкових частин кожного твірного слова: держлісгосп (державне лісове господарство), юннат (юний натураліст);

2) від частини основи та цілого слова: медпрацівник (мед – медичний), профспілка (проф – професійна);

3) від початкових звуків твірних слів: ЛАЗ (вимовляється [лаз], Львівський автобусний завод), рагс (реєстрація актів громадянського стану);

4) від початкових букв твірних слів: УНР (вимовляється у-ен-ер, Українська Народна Республіка), ЗНЗ (вимовляється зе-ен-зе, загальноосвітній навчальний заклад).

570. До поданих складноскорочених слів доберіть сполучення слів, від яких вони утворилися, і запишіть їх.

СБУ, Донбас, стінгазета, ЛЕП, АТС, нардеп, держадміністрація, медапаратура, ХТЗ, ВАТ, істфак.

Довідка: історичний факультет, Донецький басейн, Служба безпеки України, стінна газета, лінія електричних передач, відкрите акціонерне товариство, державна адміністрація, медична апаратура, Харківський тракторний завод, народний депутат, автоматизована телефонна станція.

571. І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. Зацвіли твої стежини зор..падами густими (П. Перебийніс). 2. Стоять дуби зелені, свіж..листі (М. Рильський). 3. Богдан ніде не бачив стільки соняшників і чорнобривців (М. Стельмах). 4. Шануй хліб..роба: він усіх годує (Нар. творчість).

ІІ. Від поданих назв утворіть і запишіть складноскорочені слова.

Педагогічна рада, Китайська Народна Республіка, обласна рада, Світова організація торгівлі, Національний банк України, медичний університет, міська довідка.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)



Тип розмноження ссавців.
Ви зараз читаєте: Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні