СЛОВНИК ТЕРМІНІВСЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Багатогранник – геометрична фігура, частина простору, обмежена замкненою поверхнею, що складається з плоских багатокутників, які називаються гранями багатогранника.

Базова лінія розмітки – пряма, під час розмічання є одною зі сторін майбутньої деталі (бажано довшою), від якої відкладають усі розміри та кутові величини.

Виконавчий механізм – механізм, який безпосередньо діє на заготовку.

Водний баланс – співвідношення між кількістю спожитої води і кількістю виведеної з організму.

Гігієна житла

– це забезпечення комфортних для людини умов, порядку і чистоти в житловому приміщенні.

Деформація – зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури).

Дієта – сукупність правил споживання їжі.

Добовий раціон – їжа, яку людина споживає за добу.

Дріт – металевий виріб у вигляді гнучкої нитки або тонкого прута.

Заклепка – кріпильна деталь, яка складається з металевого стрижня та закладної головки.

Кернер – ручний слюсарний інструменту вигляді загостреного сталевого стрижня, яким розмічають заготовки.

Кресленик

– зображення деталі, виконане за допомогою креслярських інструментів із зазначенням його розмірів, назви, масштабу і матеріалу.

Машина – механізм або поєднання механізмів для перетворення одного виду руху на інший або для виконання корисної механічної роботи, перетворення матеріалів, передачі або перетворення енергії та інформації.

Метали – матеріали, що мають відносно більшу вагу у порівнянні з деревиною, блискучу поверхню, добре проводять тепло та електрику.

Металічний сплав – складна однорідна речовина з металічними властивостями, що утворюється під час твердіння розплаву з кількох металів та неметалічних домішок,

Механізм – механічне поєднання деталей для виконання в машині певного виду роботи, наприклад, передавання або зміни напряму руху та швидкості.

Механізми керування, контролю та регулювання – різні механізми і пристрої, переважно для контролю розмірів, розташування або властивостей заготовок, деталей і готових виробів.

Міцність металу чи сплаву характеризує його здатність витримувати механічні навантаження.

Многокутник – геометрична фігура, частина площини, обмежена замкненою ламаною лінією. Вершини цієї ламаної називають вершинами многокутника, а відрізки ламаної – сторонами многокутника.

Напилок – сталевий брусок певного профілю і довжини, на поверхні якого є насічки (нарізки), що утворюють западини, гостро заточені зубці, які у перерізі мають форму клина.

Однофальцьовий шов – з’єднання деталей із тонколистового металу шляхом обопільного загинання та ущільнення їхніх країв.

Паяння – отримання нероз’ємного з’єднання тонколистового металу у твердому нагрітому стані за допомогою іншого розплавленого металу (припою), який після застигання утворює з’єднання.

Передавальне число і – відношення діаметра D2 веденого шківа до діаметра D1 ведучого шківа.

Пластичність – здатність металу незворотно змінювати свою форму й розміри в разі деформації.

Поперечний переріз – геометрична форма поверхні дроту в місці його перерізання під прямим кутом до його поздовжньої осі.

Правлення – слюсарна операція, призначена для вирівнювання заготовки шляхом створення тиску на її поверхню за допомогою ударів молотка, дії ручного преса або інших пристроїв.

Припуск – шар матеріалу, який усувають з поверхні заготовки з метою досягнення заданих розмірів оброблюваної деталі.

Пружність металу чи сплаву – його властивість відновлювати початкову форму та об’єм після припинення дії зовнішніх сил.

Режим харчування – щоденне вживання їжі у визначений час.

Рисувалка – розмічальний інструмент, виготовлений із сталевого дроту, має загострений та загартований кінець.

Робоча постава учня – правильне положення всіх частин його тіла під час виконання завдань на робочому місці.

Робоче місце у слюсарній майстерні – закріплений за учнем слюсарний верстак, призначений для виконання певної роботи і оснащений інструментами та матеріалами.

Розгортка (у техніці) – плоска заготівка або кресленик плоскої заготівки, згинанням якої отримують об’ємну форму деталі або конструкції.

Розгортка багатогранника на площині – сукупність многокутників, що утворюють поверхню багатогранника з вказаним правилом з’єднання їх сторін і вершин.

Розмічання – операція перенесення кресленика деталі на заготовку із збереженням її точних розмірів.

Розпилювач – малярний інструмент для нанесення фарби на поверхню виробу, який приводиться в дію повітрям високого тиску або електричною енергією побутової електромережі.

Слюсарна лінійка – найпростіший вимірювальний інструмент, який застосовують для грубих вимірювань лінійних розмірів деталі.

Слюсарний кутник – слюсарний інструмент для площинної розмітки, перевірки прямих внутрішніх і зовнішніх кутів.

Твердість металу чи сплаву характеризує його властивість чинити опір проникненню в нього іншого, твердішого тіла.

Фальц – відігнутий та сплющений кінець на місці з’єднання тонких металевих листів.

Харчовий раціон – набір продуктів, потрібний людині на певний період часу.

Харчування – регулярне надходження їжі, необхідної організму для життєдіяльності.

Шорсткість поверхні визначають за наявністю та величиною мікронерівностей, утворених металообробним інструментом (напилком).

Шпиндель – вал, який передає обертальний рух від двигуна до інструмента або заготовки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Поширені звертання.
Ви зараз читаєте: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ