Смислові зв’язки між частинами складносурядних речень – Складносурядне реченняСИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Складносурядне речення

Смислові зв’язки між частинами складносурядних речень

Між частинами складносурядних речень виділяють такі основні типи смислових зв’язків: 1) єднальні; 2) протиставні чи зіставні; 3) розділові.

1. У складносурядних реченнях з єднальними смисловими зв’язками частини поєднуються за допомогою єднальних сполучників І (й), та (= і), та й, і… і, ні… ні, ані… ані, також, не тільки… а й, як… так і, Що мають спільне значення переліку й виражають одночасність або послідовність

дій із єднальними чи наслідковими відношеннями між ними.

Так, мабуть, і в часи Бояна Квітчалася пора весняна,

І накрапали молоді дощі,

І хмари насували з Таращі,

І яструби за обрій углибали,

І дзвінко озивалися цимбали,

І в пралісах озера голубі

Вглядалися в небесну дивну ясність.

В. Мисик

Весна пролетіла світом, і літо спішить услід (Л. Талалай). Загавкав собака, і я прокинувся від задуми (М. Хвильовий). І Вільно дихається, і легко дихається (Остап Вишня). З чорного неба капали зорі, Й Пливла по ньому білим шумом небесна ріка (М. Коцюбинський). Зараз тільки сухе бадилля стовбурчилось на городі

ТА стриміло соняшничиння (О. Довженко). Ні шелесне лист, Ані ворухнеться травинка (І. Багряний). І не тільки твої руки запахли гірчавиною, А й наче зір погіркішав, і погляд, і думки твої (Є. Гуцало). Як Вільгота не любив гостей у своїй господі, так і сам не просиджував чужих ослонів (Є. Гуцало).

2. У складносурядних реченнях із протиставними і зіставними смисловими зв’язками частини поєднуються протиставними сполучниками А, але, та (= але), зате, проте, однак (одначе), так. У таких реченнях зміст другої частини зіставляється зі змістом першої або протиставляється їй як несумісний, контрастний. Микола замовк, А думка його не замовкла (І. Нечуй-Левицький). Мова – універсальна, Але користування нею вкрай індивідуальне (П. Мовчан). Був квас, тА Не було вас (Народна творчість). Кость ліг на постіль, Та спати було годі (С. Васильченко). Уже давно зайшло сонце, Зате навколо ще видно було від далекої заграви лісових пожеж (Ю. Збанацький). Хтось подзвонив у двері, Проте Полярушеві не хотілось іти відчиняти (Є. Гуцало). Блискавкою оглянувся, Однак Уже було запізно (О. Кобилянська). Івонікові краялося серце на вид сина, Одначе і він мусив мовчати (О. Кобилянська). А мати хоче научати, Так соловейко не дає (Т. Шевченко). Не хочеться танцювати, Так Черевики просяться (Народна творчість).

3. Складносурядні речення з розділовими смисловими зв’язками передають події, що чергуються або виключають одна одну. Частини таких речень поєднуються за допомогою розділових сполучників Або, чи, або… або, чи… чи, то… то, чи то… чи то, не то… не то, хоч… хоч. Весна така, Чи він стоїть на порозі нових змін у своїй природі (Є. Гуцало). Заспівали поцілунки, чи озвались солов’ї, Чи Забрязкали дарунки на палких руках її? (О. Олесь). Тут має бути або смерть моя, Або Я не витримаю (О. Кобилянська). Чи то настане нічка темна, Чи то веселий день шумить (Л. Глібов).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Діатомові водорості.
Ви зараз читаєте: Смислові зв’язки між частинами складносурядних речень – Складносурядне речення