Соціальна екологія


Соціальна екологія – наука, що вивчає взаємодію (взаємозумовленість, взаємовплив тощо) між людиною і довкіллям, закономірності цієї взаємодії через систему специфічних зв’язків між ними з метою збереження екологічної рівноваги на планеті, забезпечення людини гідними умовами життя. Це передбачає взаємний захист як природи, так і соціального середовища. Оскільки взаємодія людини з природою відбувається з використанням сучасної техніки, конкретизацією предмета С. е. є дослідження системи взаємозв’язків між природою, техніко-економічною та соціальною системами з метою їх координації і всебічної охорони довкілля людини. Оскільки техніко-технологічна система створюється людиною, вона також належить до соціальних систем. Зростання ролі С. е. зумовлене поглибленням і загостренням екологічної кризи, зокрема через відсутність гармонійного розвитку біосфери, техносфери і соціосфери. Водночас людина є найважливішим елементом природи та техніко-технологічної системи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Значення водойм та їх охорона.
Ви зараз читаєте: Соціальна екологія