Соціальна мобільність


Соціальна мобільність – перехід окремої людини, сім’ї з однієї соціальної групи або верстви в іншу, залежно від рівня освіти, кваліфікації та інших чинників. Двома формами С. м. є, по-перше, перехід індивіда або сім’ї у вищу соціальну верству або групу; по-друге, їх перехід з вищої соціальної верстви або групи в нижчу, що, як правило, є ознакою погіршення їхнього становища і навіть деградації особистості. Такі переміщення можуть відбуватись добровільно і внаслідок структурних змін у межах певних соціальних верств і груп. В західній науковій

літературі виокремлюють висхідну С. м. (отримання високооплачуваної роботи, одруження з багатою людиною тощо), низхідну С. м. (втрата місця роботи, тривала хвороба тощо), С. м. всередині одного покоління (зміни, які відбуваються упродовж життя людини), С. м. між поколіннями (набуття нового соціального статусу дітьми) і горизонтальну мобільність (зміна професій працівниками, які належать до одного класу або соціальної групи). Найпоширенішими у США е горизонтальна мобільність та С. м. між поколіннями. Значна мобільність спостерігається серед різних соціальних верств залежно від привласнюваного доходу. Так, дохід
20 найбагатших сімей з 1980 по 2000 збільшився на 60%, представників середнього класу – на 20%, а найбідніших 20% населення – лише на 12%, водночас доходи 1% найбагатших сімей збільшились за цей час у 4 рази. Крім того, за 90-ті XX ст. мільйонерів у США стало у чотири рази більше – 5 млн осіб.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Спонукальне речення це.
Ви зараз читаєте: Соціальна мобільність