Соціальна сфера

Соціальна сфера – 1) важлива сфера суспільного виробництва, в якій безпосередньо не створюються матеріальні блага (освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, мистецтво та ін.), але створюються соціальні блага у формі послуг і частково здійснюється перерозподіл матеріальних і духовних благ. Окремими дисциплінами, які вивчають різні ланки цієї сфери, є економіка освіти, економіка охорони здоров’я, економіка туризму та ін.; 2) вся сукупність суспільних відносин (у т. ч. економічних, політичних, правових, культурних, національних та ін.), яка не є механічним поєднанням цих підсистем, а їх специфічною комбінацією та зрізом; 3) сукупність соціальних відносин між класами, соціальними верствами і групами, трудовими колективами, а також між окремими індивідами.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Сталінградська битва.
Ви зараз читаєте: Соціальна сфера