Соціальна школа


Соціальна школа – одна зі шкіл західної економічної теорії, представники якої підгрунтям структури суспільства вважають соціально-правові форми. Засновниками С. ш. наприкінці XIX – на початку XX ст. були німецькі економісти Р. Штаммлер, Р. Штольцман, О. Шпанн та ін. Представники С. ш. заперечували визначальний вплив продуктивних сил на соціальні, політичні, правові, духовні процеси розвитку суспільства, називали ці процеси (передусім соціально-правове регулювання) вирішальним фактором суспільного прогресу, протиставляли економічні та соціальні

відносини. Характеризуючи капіталізм, розглядали капітал і працю як невід’ємні, причому капітал характеризували як послуги вищого, а працю – як послуги нижчого порядку. Джерелом прибутків вважали послуги капіталістів (функціонерів суспільства), а джерелом заробітної плати – послуги робітників. Державу розглядали як корпоративну, надкласову силу, що сприяє досягненню соціальних цілей державно-правовим регулюванням виробництва й розподілу, а капіталізм – як систему, позбавлену експлуатації, класових суперечностей, приватної власності тощо, яку можна вдосконалювати за допомогою соціальної політики.
Помилковою у поглядах представників С. ш. була передусім характеристика структури суспільства, співвідношення між базисом і надбудовою. Представники С. ш. необгрунтовано заперечували економічну структуру, в якій така діяльність набуває цілісності внаслідок суспільного поділу праці, техніко-економічних відносин (елемента технологічного способу виробництва), відносин економічної власності, що розвиваються в усіх сферах суспільного відтворення. Важливу роль у цьому процесі відіграють і норми права, однак вони є похідними від економічної власності. Положення С. ш. про відсутність об’єктивності в діях людей у сфері економіки, а отже, заперечення об’єктивних економічних законів, є метафізичним тлумаченням проблеми співвідношення об’єктивного та суб’єктивного в економічних явищах і процесах, діаметрально протилежних за змістом положенню про те, що дії людей у сфері економіки є лише об’єктивними. Антигуманний зміст закладено в їхньому положенні про доцільність зниження заробітної плати з метою підвищення конкурентоспроможності товарів та для інших цілей і недоцільність використання антитрестівського законодавства. Не відповідає дійсності також твердження представників С. ш. про відсутність експлуатації за капіталізму, класових суперечностей і приватної власності. Окремі положення С. ш. взяли на озброєння теоретики націонал-соціалізму в Німеччині.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Бурі водорості.
Ви зараз читаєте: Соціальна школа