Соціальне відтворення


Соціальне відтворення – відтворення соціальної системи і передусім соціальних відносин на постійній та розширеній основах. Оскільки поняття “соціальне” вживається у вузькому (як відносини між окремими класами, соціальними верствами і групами та всередині них) та широкому (як сукупність усіх підсистем суспільних відносин у процесі їх взаємодії) значеннях, то С. в. на постійній та розширеній основах охоплює кожне з цих понять. Найпростішим елементом С. в. є соціальне відтворення окремого індивіда, яке здійснюється передусім у процесі

соціалізації в межах сім’ї, школи тощо. Наступним структурним елементом С. в. є відповідне відтворення окремих трудових колективів в органічному поєднанні з відтворенням окремого індивіда. У разі їх розширеного відтворення підвищується загальноосвітній, професійно-кваліфікаційний, морально-етичний, культурний та духовний рівні, а також відбувається відтворення соціальних інститутів. Вузьке та широке значення С. в. тісно переплітаються, оскільки розширене відтворення соціальної структури (відносини між соціальними групами і верствами та всередині них) передбачає активну участь цих елементів соціальної структури у розширеному економічному відтворенні, в політиці, праві та інших підсистемах суспільних відносин.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Квантові генератори реферат.
Ви зараз читаєте: Соціальне відтворення