Соціальні корми

Соціальні корми – загальні правила, що регулюють поведінку людей. Вони зумовлені об’єктивними потребами розвитку громадянського суспільства, спрямовані на упорядкування громадського життя. С. н. мають загальний характер. Вони є масштабом, взірцем для поведінки людей у тій чи іншій ситуації, еталоном певних відносин. Приписи С. н. стосуються не конкретної особи, а певного кола або всіх людей. Зміст і характер С. н. зумовлені передусім економічними, матеріально-побутовими, політичними, соціальними, правовими, моральними факторами. Передбачаючи

конкретні варіанти, взірці вчинків або поведінки у типових життєвих ситуаціях, С. н. впливають на волю і свідомість конкретної особи, формують її соціальну поведінку і тим самим регулюють відносини, які виявляються передусім у діях або бездіяльності їхніх учасників. Тобто С. н. є моделями належної поведінки, вони наповнені інформацією про соціальні цінності та певний порядок ставлення до інших людей, природи, держави, релігії тощо. Серед С. н. виділяються дві важливі категорії їх: правові і не правові. Правовими є норми моралі, формальних і неформальних об’єднань, звичаї, традиції тощо. До найважливіших С. н. належать політичні норми, тобто норми, які регулюють відносини між партіями, націями, народностями, націями і державою тощо. Значна частина політичних норм закріплена в законодавчих актах і релігійних приписах.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Захисна поведінка.
Ви зараз читаєте: Соціальні корми