Соціальні зв’язки


Соціальні зв’язки – зв’язки взаємодії (взаємозумовленості, взаємопроникнення, взаємозаперечення та ін.) між окремими індивідами, групами та колективами індивідів, а також соціальними верствами і групами, які мають певні соціальні цілі у межах соціальної системи. До соціальних цілей належать прагнення окремих індивідів, соціальних груп та ін. домогтися соціальної справедливості, забезпечити надійний соціальний захист, досягти соціальної та політичної стабільності, встановлення соціального контролю тощо. Прагнення окремих індивідів,

трудових колективів задовольнити свої соціальні потреби та інтереси спонукає їх до взаємодії, внаслідок чого і виникають С. з. Оскільки в процесі такої постійної взаємодії виникають соціальні закони, то С. з. у теоретичному аспекті виражають зумовленість соціальних законів і категорій, у яких конкретизуються ці закони. За формами детермінізму розрізняють однозначні, ймовірнісні і кореляційні С. з.; за типом процесів та соціальних законів, в яких виражається сутність цих процесів, – С. з. функціонування і розвитку; за глибиною пізнання сутності соціальної системи – С. з. першого порядку, другого порядку тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Одноклітинні водорості представники.
Ви зараз читаєте: Соціальні зв’язки