Соціальний контрольСоціальний контроль – комплекс заходів, здійснюваних державою та громадськими організаціями з метою забезпечення упорядкованої взаємодії у межах соціальної системи (суспільства загалом) та її окремих підсистем і елементів (окремих соціальних груп, організацій тощо) відповідно до усталених в даній країні системи цінностей, морально-етичних і правових норм та ін. Зміст С. к. зумовлюється характером економічної, соціальної, політичної, правової, ідеологічної та інших підсистем соціальних відносин, а його зміна – якісними та сутнісними модифікаціями цих підсистем, появою нових умов та цілей у розвитку суспільства. Найважливішим засобом С. к. є науково обгрунтована правова база та її постійне вдосконалення залежно від сутнісно-якісних зрушень у суспільстві. В Україні за умов тотальної корумпованості та бюрократизації державного апарату основну роль у здійсненні С. к. повинні відігравати інститути громадянського суспільства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Загальновживані слова приклади.
Ви зараз читаєте: Соціальний контроль