СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ


Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ – галузь соціології, що спеціалізується на вивченні закономірностей функціонування і розвитку організацій (підприємств, установ, закладів тощо). Основна проблематика С. о. – оптимізація стилю керівництва, підвищення рівня керованості організацій, прийняття та здійснення управлінських рішень, упровадження нових форм організації праці, участь працівників в управлінні, планування і реалізація інноваційних заходів тощо.

Еволюція С. о. пройшла кілька етапів, кожному

з яких притаманна своя інтерпретація поняття організації. 1. Організація як трудовий процес. Під назвою тейлоризму ця модель відома своїм спрямуванням на первинну одиницю організації – “людину – працю”, 2. Організація як машина (А. Файоль, Л. Урвік та ін.). В організації виділяється передусім безособовий механізм, що складається із формалізованих зв’язків і норм, у системі якого людина виступає лише “у функціональному прояві” 3. “Бюрократична модель” (М. Вебер), Це – концепція крайньої раціоналізації організаційних відносин шляхом витіснення з них особистісного компонента. 4. “Організація
– община” (Е. Мейо, Ф. Ретлісбергер та ін.) як реакція на недоліки попередніх моделей. У центр уваги ставить психологію спілкування, колективної самоорганізації, неформальні норми і зв’язки. 5. “Соціотехнічна модель” (Е. Трист, А. Райс та ін.) підкреслює взаємозалежність різних технологій і форм групових відносин. 6. “Інтеракціоністська модель” (Ч. Бернард, Г. Саймон та ін.). Організація тлумачиться як система довготривалих взаємодій між працівниками, що охоплює формальні й неформальні компоненти, інтереси та цілі індивідів. 7. “Природна організація” (Р. Мертон, А. Етціоні та ін.). Функціонування організації розглядається як процес, що самоздійснюється, а сама вона – як гомеостатична система, її мета – лише як один із результатів функціонування” Відхилення ж від мети вважається помилкою, воно є закономірністю Отже, С. о еволюціонувала від детермініст, концепцій організації до феноменол, невизначеності, розмивання свого об’єкта.

У суспільстві виділяють такі основні типи організацій, як: адміністративні (підприємства, установи тощо); громадські (партії, рухи та ін); асоціативні (сім’я, наук, школа, неформальна група); територ,-поселенські (місто, село, селище і т. д.).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Тест на улюблену їжу.
Ви зараз читаєте: СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ