Соціологія праці

Соціологія праці – комплексна галузева соціологічна дисципліна, що під певним кутом зору вивчає характер і зміст праці, організацію та умови праці, ставлення людини до праці та її мотивацію, а також проблеми соціального управління трудовою діяльністю, соціальні наслідки НТР та ін. Основними складовими цієї науки є такі галузі, як соціологія організацій, соціологія професій, промислова соціологія, соціологія робочого місця і трудового колективу та інші. С. п. також досліджує під відповідним кутом зору способи поєднання працівників (техніко-економічні

та соціально-економічні) із засобами праці, а отже, соціальні аспекти індивідуальної, колективної та суспільної праці. С. п. щільно пов’язана з економічною наукою, зокрема з такою дисципліною, як економіка праці. Якщо остання займається проблемами співвідношення трудового внеску і витрат, витрат і прибутку, то С. п. досліджує процес оплати праці як внутрішній спонукальний мотив трудової діяльності людини, різні сторони соціально-психологічного механізму, включення працівників (окремої особи, трудового колективу) до трудової діяльності. Більш конкретними аспектами дослідження С. п. є вивчення соціальних факторів і резервів зростання продуктивності праці (індивідуальної та колективної), динаміки складових мотивації праці та її ціннісних орієнтирів залежно від змісту і характеру праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Мистецтво кобзарів і лірників.
Ви зараз читаєте: Соціологія праці