Солі амонію

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ

§ 33. Солі амонію

Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

Характеризувати фізичні, загальні та специфічні хімічні властивості солей амонію, їх добування і застосування; експериментально розпізнавати солі амонію;

Складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

Солі амонію мають йонну кристалічну гратку, у вузлах якої розміщуються катіони – йони амонію та аніони – кислотні залишки.

– Поміркуйте, який

хімічний зв’язок виникає між йонами амонію і кислотного залишку і який – у йоні амонію? (За допомогою зверніться до § 33.)

Фізичні властивості. Солі амонію – це переважно безбарвні кристалічні речовини, добре розчинні у воді, термічно нестійкі на відміну від солей, утворених катіонами металічних елементів.

Хімічні властивості. Солі амонію належать до сильних електролітів, тому для них характерні загальні властивості солей. З багатоосновними кислотами утворюються солі двох видів: кислі, наприклад амоній гідрогенсульфат NH4HSO4, і середні – амоній сульфат (NH4)2SO4.

– Пригадайте загальні хімічні властивості

солей (див. § 1).

Як сильні електроліти солі амонію у водному розчині дисоціюють на йони амонію і йони кислотного залишку:

Солі амонію

Цим визначаються їх загальні властивості, а саме взаємодія з: кислотами, якщо солі амонію утворені слабшими кислотами:

Солі амонію

Лугами при нагріванні. Це якісна реакція на солі амонію:

Солі амонію

Іншими солями:

Солі амонію

– Напишіть усі рівняння реакцій у йонних формах.

Коротко про головне

Солі амонію – сильні електроліти, у воді гідролізуються з утворенням кислого середовища. Для них характерні як загальні властивості солей, так і специфічні. Реакція з лугами є якісною на солі амонію. Ознака реакції – виділення амоніаку. При нагріванні солі амонію розкладаються, продукти реакції залежать від властивостей кислотного залишку. Застосування солей амонію визначається їх індивідуальними властивостями.

Для допитливих. Якщо нагрітий паяльник занурити в нашатир NH4Cl, то сіль розкладається (див. вище). Утворений хлороводень HCl взаємодіє з купрум(ІІ) оксидом СuO, що вкриває поверхню паяльника. Внаслідок цього утворюється купрум(ІІ) хлорид CuCl2, який сплавляється з надлишком нашатирю NH4Cl. Поверхня паяльника звільняється від оксидів, і розплавлене олово прилипає до очищеної міді.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова клітини прокаріотів.
Ви зараз читаєте: Солі амонію