Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

Урок № 14

Тема. Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

Мета: на основі основної властивості дробу сформувати уявлення учнів про зміст поняття зведення дробів до спільного знаменника, а також розпочати роботу з вироблення вмінь зводити дроби до найменшого спільного знаменника.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Оскільки попередня тема опрацьована, то фронтальної перевірки домашнього завдання (задля економії часу) на уроці

можна не робити. Достатньо зібрати зошити й перевірити роботи учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть:

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

2. Знайдіть серед чисел рівні й поясніть: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; 1; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; 0,5; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; 0,4.

3. Знайдіть НСК чисел (найраціональнішим способом): а) 4 і 8; б) 12 і 16; в) 12 і 11; г) 5; 10; 11.

4. Чи існує таке натуральне

число, яке в добутку із числом 6 дало б число: а) 18; б) 27; в) 3? Відповідь обгрунтуйте.

ІІІ. Формування знань

@ На уроці треба розглянути два питання.

1. Що означає “звести дріб до нового знаменника”?

2. Як звести два (і більше дробів) до найменшого спільного знаменника?

Тому й викладення матеріалу можна проводити традиційно, спочатку розглянувши приклад на зведення дробу до нового знаменника, а потім алгоритм зведення дробів до найменшого спільного знаменника.

Результатом такої роботи може бути конспект № 9.

Конспект 9

Зведення дробів до НСЗ

1. Зведення одного дробу до нового знаменника:

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника треба звести до знаменника с.

1) с : b = n – додатковий множник;

2) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

2. Зведення кількох дробів до НСЗ (найменший спільний знаменник):

1) знайти НСК знаменників > НСЗ;

2) поділити НСЗ на кожний знаменник > додатковий множник;

3) чисельник і знаменник дробу помножити на додатковий множник

Приклад

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника звести до знаменника 96.

Оскільки 96 : 4 = 24, то Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

Приклад

Звести Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника до НСЗ.

Оскільки НСК (5; 7) = 35, то НСЗ = 35.

35 : 5 = 7; 35 : 7 = 5,тому

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

IV. Формування вмінь

@ Відповідно до схеми пояснення матеріалу, розв’язуємо спочатку вправи на:

А) формування вмінь зводити дріб до нового знаменника;

Б) формування вмінь використовувати алгоритм зведення кількох дробів до НСЗ.

Розв’язування вправ

І рівень

Усні вправи

Назвіть дріб зі знаменником 16, який дорівнює дробу: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника. (Для кращого сприйняття можна умову записати у вигляді рівності: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника )

Знайдіть НСК знаменників дробів: a) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

Краще спочатку просто знайти НСЗ для даних дробів.

ІІ, III рівні

Письмові вправи

1. Зведіть до знаменника 48 дроби: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

2. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; г) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

3. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

Додатково доцільно розв’язати задачі на повторення алгоритмів порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками; їх додавання і віднімання, а також матеріалу, пов’язаного із мішаними числами.

Задача1. При яких значеннях а нерівність правильна?

А) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; г) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

Задача 2. Домогосподарка приготувала 13 кг вишневого варення і 15 кг полуничного. Вишневе вона розлила порівну в 15 банок, а полуничне – у 17 банок. Скільки кілограмів варення кожного виду було в одній банці?

Задача 3. Знайдіть пропущені букви

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

Задача 4. Знайдіть пропущені рисунки:

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

V. Підсумки уроку

Повторити засвоєні терміни і поняття можна під час виконання так званого “німого диктанту”:

@Вчитель заздалегідь за дошкою готує записи, що містять перетворення, розглянуті на уроці, і просто показує об’єкти, назву якого учні повинні були засвоїти. Наприклад:

Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

VI. Домашнє завдання

1. Зведіть до знаменника 36 дроби: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

2. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; г) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

3. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника і Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

4. Запишіть неправильним дробом: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника, Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.

5. Виконайте дії: а) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; б) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; в) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника; г) Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Розвиток судно та повітряного плавання проект.
Ви зараз читаєте: Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника