Сполучник – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах


ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

4.2. Сполучник

Сполучник – службова частина мова, що служить для зв’язку слів, членів речення та частин складного речення.

За синтаксичною функцією та значенням сполучники поділяються на такі групи:

Сполучники сурядності

Сполучники підрядності

Єднальні: і (й), та (у значенні /), також, і… і, ні… ні, як… так і, не тільки… а й

Часові:

коли, як, поки, доки, відколи, відтоді як, з того часу як, до того як, перед тим як, після того як, перш ніж, поки не

Протиставні: а, але, та (у значенні а), зате, проте, однак, все ж

Наслідкові: що, так що

Розділові: або, чи, або… або, чи… чи, то… то, не то… не то, чи то… чи то

Умовні: якщо, якби, коли б, раз, щоб, аби

Допустові: хоч (хоча), дарма що, незважаючи на те що

Порівняльні: мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито, як, немовби, начебто

Причинові: бо, тому що, оскільки, через те що, завдяки тому що, у зв’язку з тим що

Мети:

щоб, для того щоб, задля того щоб, аби

Уживання сполучників і-й

Уживання сполучника і:

– перед так званими йотованими (є, ї, я, ю)

– на початку речення

– після голосного перед приголосним

– між голосними

Уживання сполучника й:

– між приголосними

– після паузи перед приголосним

– при зіставленні понять

Чергування і-й не відбувається:

– після паузи;

– перед й, є, ї, я, ю ( вага і ємкість);

– при зіставленні і протиставленні (батьки і діти);

– у заголовках (“Господарська і фінансова діяльність облдержадміністрації”).

В одному реченні слід уникати надмірного повторення як сполучника і, так і сполучника та, доречно використовуючи то один, то другий, наприклад:

Надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм і проектів та інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій.

Припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених Конституцією і чинним законодавством України.

Для приєднання підрядної причинової частини до головної треба використовувати сполучники бо, тому що, через те що, оскільки, а не так як.

Треба розрізняти складні сполучники щоб, якби й однозначні з ними самостійні слова, що пишуться з частками би, б окремо.

Сполучники зате, проте пишуться разом, а однозвучні з ними займенники з прийменниками за те, про те – окремо.

У діловому мовленні переважно вживаються сполучники: внаслідок того що, завдяки тому що, зважаючи на те що, з того часу як.

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

В качестве руководителя

В якості керівника

Як керівник

Как ни старался

Як би не старався

Хоч би як старався

Какой бы ни был результат

Який би результат не був

Хоч би який результат був


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Криволінійне поширення світла.
Ви зараз читаєте: Сполучник – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах