Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

СПОЛУЧНИК

Для поєднання між собою однорідних членів речення або частин складних речень використовують службову частину мови – сполучник. Сама назва говорить про те, що він служить для сполучення, для поєднання окремих частин у ціле.

Зміст вправ і завдань розділу про сполучник спонукатиме вас до роздумів на тему “Я і людство”.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДО ТЕМИ “СПОЛУЧНИК”

Сполучники:

– непохідні (а, бо, ні)

– похідні (або, якщо)

– прості (але, чи, і)

– складні (проте, щоб, причому)

складені (як тільки; у зв’язку з тим, що)

– сурядності (і, та, однак, чи… чи)

– підрядності (бо, який, коли)

& 36 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням

! Сполучник – це службова частина мови, яка поєднує однорідні члени речення, словосполучення і частини складного речення.

Наприклад. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).

Сполучник – незмінна частина мови. Лексичного значення сполучник не має. Його граматичне значення виявляється в поєднанні однорідних членів речення або частин складного речення.

Розряди

сполучників

За

За

За

Походженням

Будовою

Значенням

– непохідні:

Але, і, та;

– похідні (походять

Від інших частин мови):

Як, що, зате

– прості:

І (й), а, але, бо;

– складні(утворені з двох і більше частин): щоб, зате, проте;

– складені(утворені з двох і більше слів): тому що; через те що; незважаючи на те, що

– сполучники сурядності

(уживаються в складному реченні, частини якого рівноправні, та для зв’язку однорідних членів речення): і, та, але, однак;

– сполучники підрядності (уживаються в складному реченні, у якому одна частина залежить від іншої): щоб, бо, якби

Однорідні члени речення або рівноправні, незалежні частини складного речення поєднуються сполучниками сурядності: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевченко). Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко).

На залежність однієї частини складного речення від іншої вказують сполучники підрядності: Ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла (Л. Глібов).

288

1. Прочитайте текст. Випишіть сполучники.

Деякі люди порушують права інших людей на життя і свободу, вільний розвиток чи безпеку. Вони роблять це, вважаючи, що ті – “інші” – гірші, ніж вони, за якимись ознаками: або не того кольору шкіри, або не тієї віри, або не тієї національності. А трапляється, що нехтують права й за ознакою статі чи віку. Цього, звичайно, не можна допускати. Тому слід бути толерантною людиною, тобто поважати погляди і вподобання інших незалежно від того, чи збігаються вони з твоїми. І ще треба знаходити компроміс, тому що це зближує людей, які мають різні погляди (За матеріалами сайту Http://psyslujba. ucoz. ua/load/0-0-0-202-20 ).

2. Визначте розряд виписаних сполучників за походженням.

289

Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку “зайве” слово. Поясніть свій вибір.

А та, чи, бо, на

Б про, або, але, щоб

В однак, аби, і, однаково

290

Спишіть текст, вставляючи замість крапок відповідні сполучники з довідки.

Відносини взаємоповаги… поступливості були характерними для багатьох народів світу. Наприклад, трипільці деякі житла будували так, … мати спільну стіну із сусідами, … у сучасних квартирах багатоповерхових будинків. А в деяких народів Кавказу, Туреччини, Ірану, … землі було мало, житло споруджували на стрімких схилах гір. Отож дах одного будинку служив фундаментом для іншого. Це робили… легше було долати життєві негаразди, … міцне плече… дружня підтримка доброго сусіда були запорукою безпеки… добробуту.

Довідка: бо; та; щоб; як; для того, щоб; й; через те, що, та.

Богданчик із татом їхали автобусом. На зупинці до салону ввійшла дівчинка, що тримала на руках малого песика колі.

– Бачиш, синку, яке гарне цуценя?

– Тату, а чого цуценя?

– Бо воно ще маленьке.

– А як виросте, то що – з нього буде великий “цуц”?

291

Прочитайте текст. Випишіть речення зі сполучниками. Визначте розряди сполучників за будовою.

Великого італійського художника доби Відродження Мікеланджело пам’ятають не тільки як геніального творця, а й як людину надзвичайно сильного характеру. Розповідають, що коли він розписував фрески Сікстинської капели, то постійно мав працювати, закинувши голову назад. Ця праця була важкою і напруженою, однак творити – це для митця означає жити. Незважаючи на те, що Мікеланджело відчував страшенний біль, коли, працюючи, не міг опустити голову, роботу він усе ж таки не припиняв. Мета завершити скоріше розпис і подарувати його людям допомагала художникові зносити всі труднощі – чи то він безпосередньо накладав фарби на склепіння, чи то обдумував сюжети для своїх фресок. А подолати фізичні й моральні муки Мікеланджело допомогли воля та сила характеру, бо з дитинства він звик багато й наполегливо працювати.

І пензлем, і словом

292

1. Розгляньте фрагмент репродукції й прочитайте опис фрески. Спишіть текст, підкресліть сполучники. Визначте розряди сполучників за: а) походженням; б) будовою; в) значенням.

Велична постать пророка Єремії сповнена безнадії й суму, але – ані жесту, ані сльози, ані ридання… Пророк схрестив ноги, тримає рукою бороду. Спершись ліктем на одне коліно й поклавши другу руку на друге коліно, він схилив голову й тяжко замислився над долею свого народу.

Не тільки Єремія в роздумах, а й ангели-помічники теж охоплені сумом. Так само, як пророк, ангел над його правим плечем сумно дивиться вниз. Однак певну надію можна помітити в постаті ангела над лівим плечем – він підняв голову і твердо дивиться вперед (За Дж. Базарі).

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням

Мікеланджело Буонарроті. Пророк Єремія. Фреска. 1508-1512 pp.

2. Прочитайте текст. Випишіть із нього сполучники: а) сурядності; б) підрядності.

Найвідоміша капела Ватикану була споруджена між 1473 і 1481 роками за часів Папи Сікста IV, тому й отримала назву Сікстинська капела. Це велика прямокутна зала з овальним склепінням, яка ось уже понад п’ять століть є пам’ятником генію Мікеланджело, що зумів утілити в життя цей, без перебільшення, грандіозний проект. Відомо, що спочатку склепіння капели було виконане у вигляді небесної сфери, усіяної зірками, а в 1508 році Папа Юлій II спеціально викликав до Рима Мікеланджело для розпису цього величезного простору.

Художник працював протягом майже п’яти років. Обрамлюють центральну частину склепіння фігури семи пророків. Тут Мікеланджело виявив себе як майстер створення великих архітектурних форм.

3. Випишіть слова іншомовного походження й поясніть їх лексичне значення.

293

Знайдіть опис фресок Софійського собору в Києві (у підручниках з історії, інтернет-джерелах, словниках тощо). Складіть за цим описом переказ (вісім-десять речень), уживаючи складні та складені сполучники.

Мудрe слово

– Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями (Піфагор).

– Мудра людина не робитиме іншим того, чого вона не бажає, щоб робили їй (Конфуцій).

294

Прочитайте текст. Складіть речення зі сполучниками поки, доки, допоки.

Часові сполучники підрядності по́ки, до́ки, допо́ки – взаємозамінні, синонімічні. Наприклад, у складному реченні Поки сонце зійде, роса очі виїсть сполучник поки можна замінити синонімічними доки, допоки. Порівняймо: Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Допоки сонце зійде, роса очі виїсть.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тварини водойм.
Ви зараз читаєте: Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням