Способи набуття й припинення права власності на земельну ділянку


Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 26. Земельне право

Способи набуття й припинення права власності на земельну ділянку.

Запропонуйте шляхи, якими можна набути право власності на землю.

Закон передбачає можливість отримання землі різними шляха­ми. Особа може отримати землю шляхом укладання договору купівлі-продажу, міни, отримати землю в спадщину. Громадянин може стати власником земельної ділянки шляхом приватизації – передачі ділянки з державної власності в приватну. Варто зазна­чити, що Земельний кодекс

визначає розміри ділянок, які можуть безоплатно отримати громадяни залежно від її призначення.

Призначення землі

Розмір земельної ділянки, яка може бути отримана безоплатно

Для ведення фермерського

Господарства

У розмірі земельної частки (паю), визна­ченої для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знахо­диться фермерське господарство

Для ведення особистого

Селянського господарства

Не більше 2.0 га

Для ведення садівництва

Не більше

0,12 га

Для будівництва й обслуго­вування жилого будинку,

Господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

У селах

Не більше 0,25 га

У селищах

Не більше 0,15 га

У містах

Не більше 0,10 га

Для індивідуального дачного Не більше 0,10 га будівництва

Не більше 0,10 га

Для будівництва індивідуальних гаражів

Не більше 0,01 га

Для того щоб отримати у власність або користування земельну ділянку, громадяни й юридичні особи мають звернутися до відповідного органу державної виконавчої влади або місцевого самоврядування із заявою. Залежно від призначення земельної ділянки рішення приймають органи різного рівня.

Суб’єктам підприємницької діяльності землі державної або комунальної власності можуть передаватися тільки на конкурсній основі – через аукціони, земельні торги тощо.

Однак земля може не лише передаватися фізичним і юридич­ним особам, а й вилучатися в них, право власності на неї може бути припинено. Власник може відмовитися від земельної ділянки, вона може бути відчужена власником – продана, подарована, обміняна тощо. В окремих випадках земельна ділянка може бути вилучена у власника за рішенням суду. Така процедура використовується, якщо землю вилучають у власника в рахунок погашення боргу, коли він використовує землю не за цільовим призначенням, допускає порушення земельного законодавства. Закон також передбачає можливість вилучення земельної ділянки у власника за рішенням суду через суспільну необхідність або для суспільних потреб – наприклад, якщо землею, яка є приватною власністю, має пройти автомагістраль, лінія метро чи залізниця. В цьому випадку власнику має бути компенсована вартість землі, яка вилу­чається.

Не завжди особа може отримати необхідну їй землю у власність. У цьому випадку є інша можливість – вона може отримати право користування землею. Державні або комунальні підприємства, установи й організації можуть отримати землю в постійне користування – без обмеження строку. Інші особи – громадяни України, іно­земці, юридичні особи, міжнародні об’єднання й організації – можуть отримати земельну ділянку в оренду. Право оренди земельної ді­лянки – це засноване на договорі строкове платне володіння й ко­ристування земельною ділянкою, необхідною орендареві для прова­дження підприємницької та іншої діяльності. Оренда може бути короткостроковою – не більше 5 років та довгостроковою – не біль­ше 50 років.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Приклади набутої поведінки.
Ви зараз читаєте: Способи набуття й припинення права власності на земельну ділянку