Способи творення прикметників

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Прикметник

Способи творення прикметників

Префіксальним способом прикметники утворюються від:

А) прикметників: Сильний – пресильний; високий – невисокий;

Б) іменників (із прийменником Без): Без меж – безмежний; без крил – безкрилий.

Суфіксальним способом прикметники утворюються від:

А) іменників: Сон – сонний; книга – книжний, книжковий;

Б) прикметників: Білий – біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний – тіснуватий;

В) дієслів:

Гнути – гнучкий; брати – беручкий; пекти – пекучий;

Г) прислівників: Тут – тутешній; вчора – вчорашній.

Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: Без талану – безталанний; при школі – пришкільний.

Основоскладанням утворюються прикметники від:

А) двох прикметників: Кислий і солодкий – кисло-солодкий; світлий і синій – світло-синій;

Б) сполучення іменника і прикметника або числівника: Довгі ноги – довгоногий; сільське господарство – сільськогосподарський.

Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від словосполучень: П’ятнадцять років – п’ятнадцятирічний, десять поверхів – десятиповерховий, лівий бік – лівобічний.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення зі словами іншомовного походження.
Ви зараз читаєте: Способи творення прикметників