Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту

Урок 60

Тема. Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту

Мета: удосконалювати вміння дітей визначати відмінок прикметника за закінченням і формою іменника, організувати спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту; розвивати аналітичні вміння, навички визначати граматичні форми; виховувати спостережливість.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 231

2. Гра “Тест-контроль”

Вчитель на 1 хвилину відкриває запис на дошці.

Спочатку, трамвай, фартух, тролейбус,

інженер, фанера.

– В якому слові допущено помилку? Яку?

– Що це за слова?

– Запишіть по пам’яті. Що в них спільного?

– Доберіть прикметники до іменника інженер. Визначте рід і число прикметників.

– У тексті якого типу доцільно використовувати дібрані вами прикметники?

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Визначте закономірність, утворіть пари.

Лікарський, малий, мізерний, солоний, медичний, дрібний, солодкий, невеликий.

– Розкажіть про утворені пари.

– Для чого у мові є синоніми й антоніми?

– У текстах яких типів вони вживаються

найчастіше?

– Які ще слова часто використовуються у художніх текстах? (У переносному значенні)

– Утворіть словосполучення “іменник + прикметник” у переносному значенні.

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні будемо спостерігати за вживаннями прикметників у різних типах тексту.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Самостійна робота з підручником (вправа 232 (1, 2, 4))

Завдання 232 (2) виконати коментовано на дошці.

2. Гра “Знавці” (вправа 233)

– Які знання допомогли вам виконати цю вправу?

V. Закріплення та систематизація знань

1. Творча робота (з дошки)

Відновіть вірш, користуючись записаними римами:

_______ ________ весну, (ми любимо)

_________, чудесну, (зелену)

_________ у тучі, (грімницю)

І _________ співучий (дощик)

І _________ широкі, (луки)

І _________ глибокі, (ріки)

І _________ веселе, (поле)

І _________ , (рідні)

І _________ у маю (цвіт)

_______ ________ свою. (всю землю)

(М. Стельмах)

– Знайдіть прикметники.

– Чому у вірші так багато прикметників?

– Що хотів передати нам автор прикметниками?

– Прочитайте вірш виразно.

– Усно визначте рід, число і відмінки прикметників.

2. Робота у парах (за вправою 234)

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

– Які спостереження ми проводили на уроці?

– Які висновки із своїх спостережень ми зробили?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Вправа 235.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Математичні вирази.
Ви зараз читаєте: Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту