Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162)

Тема. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162).

Мета. Вчити учнів розрізняти тексти за їх стилістичними ознаками, вживати прикметники в мовленні зі стилістичною метою; розвивати мовленнєве чуття, культуру мовлення: виховувати любов і живий інтерес до рідної мови, до природи рідного краю.

Обладнання: мовний матеріал, книга В. Нестайка “Казкові пригоди і таємниці”.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Прочитайте текст із дібраними

з довідки пропущеними словами.

– Які ви знайшли синоніми серед прикметників, поданих у довідці?

– Доберіть спільнокореневі слова до слова спочатку.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Самостійна робота.

І варіант

– Утворіть такі словосполучення прикметника з іменником, щоб прикметник набув переносного значення. Запишіть їх.

Гарячий, срібний, солодкий, щедрий.

ІІ варіант

– Утворіть і запишіть тільки ті словосполучення, в яких прикметники вжито в переносному значенні.

Глибокий (озеро, горе). Золотий (ланцюжок, серце). Залізний (людина, цвях). Чистий (совість, посуд).

2.

Каліграфічна хвилинка.

Сс Сс сн по оч ку спочатку

Спочатку думай, а тоді кажи.

– Поясніть зміст цього прислів’я.

– Доберіть антонім до слова спочатку.

– Поділіть на склади для переносу слово думай.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Тема наша непроста, та для вас цікава,

Будуть в ній слова, буде і забава.

І в скарбничку мовну цю, поки вивчим тему,

Мовних скарбів пребагато ми з вами зберемо.

Будуть знання й уміння, правила й завдання,

Думки вашої творіння і оповідання,

І пісні, й загадки ваші, й власна ваша казка.

Тему нашого уроку послухайте, будь ласка.

– Ми з вами вже зустрічалися з тим, що про один і той самий предмет, подію, явище можна розповісти по-різному, залежно від поставленої мети. Пригадайте, як описано котика в казці чи в іншому художньому творі, а як – на уроці природознавства, коли про нього говориться як про звичайну тварину.

V. Сприймання і усвідомлення учнями новою матеріалу.

1. Вправа “Прочитайте і порівняйте” (вправа 160).

А) Читання наукового і художнього текстів на тему “Ніч”.

Б) Рубрика “Слово про слово”.

Примерка? ти – тьмяніти, утрачати блиск, яскравість.

Лу? пати – кліпати.

– З’ясуйте мету кожного тексту. (Перший текст пояснює, що таке піч. Такий текст вживається у підручниках з природознавства, він називається науково-популярним, оскільки в доступній формі пояснює явище. Другий текст художньо описує осінню ніч. Подібні описи використовують у художніх творах для створення образу.)

– Знайдіть в обох текстах слова і вирази, вжиті в переносному значенні. (Сонна земля; місяць показував золоті роги; зорі лупали; усе заснуло мертвим сном.)

Висновок. Слова в переносному значенні вживаються тільки в художніх текстах і їх немає в науково-популярних. Важливим для художнього тексту є порівняння (тихо було всюди, як у вусі).

– Спишіть художній текст, підкресліть у ньому прикметники. Усно поставте до них запитання.

2. Тренувальна вправа (вправа 161).

– Який із цих текстів можна було б помістити в читанці, а який – у підручнику з природознавства? Чому?

Висновок. Перший текст науково-популярний, а другий – художній. Художнім цей текст вважається через велику кількість вжитих у ньому прикметників.

– Спробуйте знайти порівняння в художньому тексті. (Листочки, мов слова в дружній розмові.)

– Спишіть текст про осінній ліс. Усно поставте питання до прикметників.

3. Творча вправа.

– Утворіть словосполучення.

Ягоди (їстівний, соковитий);

Листя (широкий, багряний);

Ночі (довгий, чарівний);

Стебло (тендітний, тонкий);

Пшениця (золотий, озимий).

– Які з утворених словосполучень доцільно використати в художньому тексті, а які – в науковому?

4. Вправи дія самостійної роботи (робочий зошит).

VI. Підсумок уроку.

1. Мовна розминка.

– Пригадайте поняття, з якими ви працювали на уроці. (Художній текст, науково-популярний текст, порівняння.)

– Утворіть прикметники з префіксом най – від поданих слів: великий (найбільший), дорогий (найдорожчий), дужий (найдужчий), високий (найвищий).

2. Вправа “Рекламна пауза”.

…Тепер я знаю, що ти справжній молодець і тебе спокійно можна вести у надзвичайну країну Ластовинію.

Ось вона перед тобою – лежить на березі моря-океану, серед дрімучих лісів, синіх гір та золотих долин… Бачиш, які чепурненькі біленькі хати, які квітучі садки, яке дивовижне місто з візерунчастими вежами!..

Чудова казкова країна. І незвичайна.

– Ви теж можете побувати в цій чудовій країні, якщо прочитаєте повість-казку “В Країні Сонячних Зайчиків” із книги Всеволода Нестайка “Казкові пригоди і таємниці”.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 85, вправа 162.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Числівник як частина мови.
Ви зараз читаєте: Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162)