Спрощення груп приголосних


УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Приголосні звуки

Спрощення груп приголосних

-Ж(Д)Н-, -3(Д)Н-, – С(Т)Н-, – С(Т)Л-

У групах приголосних – ждн-, – здн-, – стл-, – стн – При зміні слова випадають Д і Т: Тиждень – тижня – тижневий; виїздити – виїзний, поїзд – поїзний; лестощі – улесливий, щастя – щасливий; вість – вісник, користь – корисний, честь – чесний, якість – якісний. Але в словах: Зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять літера

Т зберігається.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим – ст, літера Т у групі приголосних –стн – зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється: Аванпост – аванпостний, баласт – баластний, компост-компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний.

-3(К)Н-, – С(К)Н-

У групах приголосних – зкн-, – скн – Випадає К при творенні дієслів із суфіксом – ну-: Бризк – бризнути, брязк – брязнути, блиск – блиснути, писк – писнути, плюск – плюснути, тріск – тріснути. Але: Випуск – випускний, виск – вискнути, ризик – ризикнути.

-С(Л)Н-

У групі приголосних – слн – випадає Л: Масло – масний, мислити – умисний, навмисне; ремесло – ремісник.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Зерниста ендоплазматична сітка.
Ви зараз читаєте: Спрощення груп приголосних