Спрощення у групах приголосних


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 36. Спрощення у групах приголосних

377. Порівняйте вимову і написання слів у російській та українській мовах. Дайте відповіді на подані запитання.

Російською Українською

Солнце сонце

Счастливый щасливий

Несчастный нещасний

Сердце серце

1. Чи однаково вимовляються приголосні в середині слова в обох мовах?

2. Чи є відмінність у написанні приголосних у середині слова в російській і українській мовах?

3. Якими буквами різняться записані слова?

В українській мові слова

здебільшого вимовляються плавно. Збіг приголосних у середині слова порушує мелодійність мовлення. Для полегшення вимови окремих слів у групах приголосних відбувається спрощення.

378. Прочитайте і вкажіть, у яких групах приголосних відбувається спрощення, тобто один приголосний не вимовляється і не передається на письмі.

Користь + ний = корисний – ст – – – сн-

Проїзд + ний = проїзний – здн – – зн-

Щастя + ливий – щасливий – стл – – сл-

Тиждень + евий = тижневий – ждн – – – жн-

В укра Їнській мові групи приголосних – стн-, – стл-, – здн-, – ждн – спрощують

у вимові. Це спрощення передається і на письмі: кількість – кількісний, виїзд – виїзний.

Винятки: кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, хвастнути, хворостняк, надкістниця.

Опрощення не відбувається у словах іншомовного походження: компостний, контрастний.

У словах студентський, агентство, гігантський, туристський спрощення на письмі не передається.

Орфограм Спрощення у групах приголосних

379. Складіть і запишіть словосполучення зі словами захисний, корисний, щасливий, пізній.

380. Складіть і запишіть речення зі словами шістнадцять, кістлявий, пестливий, хвастливий, контрастний.

381. Прочитайте слова. Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть групи приголосних, у яких відбулося спрощення.

Счастливый, радостный, несчастный, количественный, шестнадцать, поздний, выездной, костлявый, контрастный, участник, полезнй, честный, областной, жалостливый.

382. Спишіть речення, вставляючи потрібні групи приголосних.

1. Тут треба тільки сер..ця й голови. 2. Людей такого рідкіс..ного дару хоч трохи, люди, треба берегти. 3. Часи були непевні, лиховіс..ні (3 те. Л. Костенко). 4. Гіган..ські тіні таємничо затиснулись в ущелині (О. Гончар). 5. Пан звелів коней зупинити біля заїз..ного двору (Марко Вовчок).

6. Щотиж..ня їздила Марія до Гната і возила йому харчі (У. Самчук). 7. Вздовж дороги вервечкою розтягнулося шістнадцять плугів (М. Стельмах). 8. Он на стрункій та високій осичині листя пєс..ливо тремтить (М. Старицький). 9. Ні, не люблю людей лукавих, на душу заздріс..них, лихих (С. Бурлаков).

383.1. Від поданих іменників утворіть прикметники. Зробіть їх звуковий запис.

Честь, вість, проїзд, тиждень, користь, якість, контраст, кількість, кість, радість, область, жалість.

II. Дайте відповіді на запитання.

1. Чому у словах відбувається спрощення?

2. У яких групах приголосних відбувається спрощення у вимові і на письмі?

3. У яких словах спрощення не відбувається?

4. У яких словах спрощення не передається на письмі?

384. Накресліть і за поданим зразком заповніть таблицю.

Звуковий запис слова

Графічний запис слова

Групи

Приголосних

Чи відбувається

Спро щення?

Чому не відбувається спрощення?

Іншомовне

Слово

Виняток

[контрасний]

Контрастний

Стн

+

[виейізний]

Виїзний

Здн

+

[ш’існадцат]

[г’іганский]

[корйслиевий]

[тиежневий]

[студенекий]

[к’істлавий]

[агенство]

[радісний]


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Батьківська поведінка птахів.
Ви зараз читаєте: Спрощення у групах приголосних