Стан освіти

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

2. Стан освіти.

У 1991 р. Верховна Рада прийняла Закон України “Про освіту”. У ньому було визначено, що школа є основою духовного та соціально-економічного розвитку держави. Це спонукало законодавців визнати необхідність проведення суттєвих змін у її роботі. Дія закону насамперед проявилася урізноманітненням форм шкільної освіти. Поряд із традиційними освітніми закладами з’явилися ліцеї, гімназії, колегіуми, коледжі, у яких поглиблено вивчаються

окремі предмети. їх число постійно зростає. Створюються також навчальні заклади приватної форми власності.

Шкільна система радянського часу характеризувалася насамперед своїм спрямуванням на підготовку фахівців для індустрії. За роки незалежності відбулися перетворення на шляху гуманізації освіти. У школах України все більше уваги приділяється вивченню предметів гуманітарного циклу – української літератури, історії, народознавства та ін.

У листопаді 1993 р. Кабінет Міністрів України затвердив національну програму “Освіта” (“Україна – XXIстоліття”). Зважаючи на потреби сьогодення, Міністерством

освіти і науки України було впроваджено в школах Комплексну програму комп’ютеризації, це дало можливість учням навіть у найвіддаленіших від освітніх і наукових центрів куточках України користуватися перевагами всесвітньої мережі знань.

В Україні зроблено й перші кроки на шляху перебудови вищої освіти. Згідно зі світовими стандартами, сучасні вищі навчальні заклади забезпечують підготовку студентів на таких кваліфікаційних рівнях, як бакалавр, спеціаліст, магістр.

У 2005 р. вища школа України приєдналася до країн-учасниць Болонського процесу. Студенти України зможуть навчатися у вищих навчальних закладах 39 країн Європи, вільно пересуватися в процесі навчання з країни в країну, оскільки в межах єдиного наукового простору встановлено спільні стандарти оцінювання знань, отримання дипломів про вищу освіту.

Разом з організаційними змінами українська освіта потребує зміцнення матеріально-технічної бази. Наприклад, у розвинених країнах світу на підготовку одного спеціаліста витрачають у 5-6 разів більше, аніж в Україні.

Історичний факт

Освіта в Україні – складна ділянка суспільного життя, яка може забезпечити глибоку модернізацію всього суспільства. У системі сучасної освіти діє 48 тис. закладів і установ, які дають змогу навчати майже 10 млн учнів і студентів, працює понад 1,5 млн фахівців.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Багатство світового океану.
Ви зараз читаєте: Стан освіти