Стан рівноваги – Константа рівноваги – Характеристики хімічної рівноваги


ХІМІЧНА РІВНОВАГА

1. Характеристики хімічної рівноваги

1.2 . Константа рівноваги

У ході реакції рівноваги первинна концентрація початкових речовин постійно зменшується. Внаслідок цього знижується і швидкість прямої реакції.

Одночасно постійно підвищується концентрація продуктів реакції. Внаслідок цього підвищується швидкість зворотної реакції.

Для бімолекулярної реакції типу Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги можна скласти наступні вирази швидкості прямої та зворотної реакції:

Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги

Коли швидкості

обох реакцій стануть однаковими, встановлюється хімічна рівновага, при якій кількість продукту реакції і початкової речовини не змінюється.

Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги

Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги

Відношення kпрям./kзв. замінює нова константа. Звідси:

Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги

Цю константу К називають константою рівноваги. Для будь-якої реакції типу

АА + bВ +… Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги rR + sS +…

Константу записують на основі закону діючих мас.

Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги

Стан рівноваги

Стан рівноваги – і, відповідно, константа рівноваги – визначається температурою, за якої відбувається

реакція.

– Якщо константа рівноваги дуже велиш, то рівновага практично повністю зміщена в бік утворення продуктів реакції.

– Якщо константа рівноваги дуже мала, то рівновага практично повністю зміщена в бік початкових речовин.

Запам’ятайте: власне, більшість хімічних реакцій – реакції рівноваги.

Приклад. При згоранні водню практично на 100 % утворюється водяна пара, оскільки константа рівноваги для реакції 2H2 + O2 Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги 2 Н2O при 25 °С має значення

Стан рівноваги  Константа рівноваги  Характеристики хімічної рівноваги


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Власне українські слова.
Ви зараз читаєте: Стан рівноваги – Константа рівноваги – Характеристики хімічної рівноваги