Стійкість економічної системи


Стійкість економічної системи – здатність економічної системи загалом та її окремих підсистем (продуктивних сил, економічної власності, господарського механізму та ін.) до розширеного відтворення в інтересах переважної більшості населення окремої країни, попри зміни зовнішнього середовища. Найбільше С. е. с. залежить від типів і форм економічної власності та господарського механізму, за допомогою якого здійснюється від’ємний зворотний зв’язок (тобто такий, що стабілізує всю економічну систему). За сучасних умов С. е. м., по-перше,

забезпечується не лише плюралізмом типів і форм капіталістичної власності, а й широкомасштабною її соціалізацією; по-друге, демократизацією відносин економічної власності в межах усіх типів і форм капіталістичної власності; по-третє, раціональним поєднанням державного регулювання (за домінування в його межах економічних і правових форм) з корпоративною планомірністю, наднаціональним регулюванням і ринковими важелями саморегулювання за умови переважання державного економічного регулювання і підвищення ролі демократичного економічного планування (див. Економіка народна); по-четверте, наявністю економічного
суверенітету і відповідних форм незалежності та безпеки (техніко-технологічної, наукової, кадрової, фінансової та ін.); по-п’яте, сталістю національної валюти, яка, своєю чергою, залежить від низки чинників (див. Сталість грошей); по-шосте, активною участю у міжнародному поділі праці, передусім у сучасних формах (міжнародній спеціалізації, кооперації виробництва тощо); по-сьоме, від дотримання вимог сталого економічного та екологічного розвитку та ін.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Грунтове середовище життя 5 клас.
Ви зараз читаєте: Стійкість економічної системи