Стилістичний аналіз мовних одиниць – Стилістика як лінгвістичне вченняСтилістика української мови

Стилістичний аналіз мовних одиниць

Стилістичний аналіз мови полягає у визначенні функції (функцій) мовних одиниць, тобто у виявленні певних стилістем, які нерівноцінні комунікативно, неоднаково сприймаються й використовуються мовцями. Стилістичний аналіз є своєрідним продовженням будь-якого іншого лінгвістичного аналізу (фонетичного, фонологічного, морфемного, морфологічного, синтаксичного, лексичного та ін.), бо немає власне стилістичних одиниць мови – мовних одиниць, які були б тільки стилістичними.

Стилістичні одиниці мови (стилістичні функції мовних одиниць) існують лише в єдності з іншими мовними одиницями – фонетичними, граматичними, які за своєю сутністю завжди матеріальні. Наприклад, фонеми створюються (матеріально, фізично й фізіологічно) мовними органами людини, через що й можуть сприйматися нею на слух, а їх функції (стилістичні функції, стилістеми) – це породження й ознака, властивість кожної з мовних одиниць. Отже, стилістична функція всіх складників мови завжди має матеріальну основу, витворена нею і усвідомлюється разом з нею. Будучи явищем нематеріальним, кожна стилістична функція в
той же час грунтується на матеріальній природі звуків, кожен з яких може функціонувати і самостійно (як слово – речення: А!, О та ін.). Будь-яка функція – це завжди витвір певної матерії, тому стилістичні мовні одиниці (стилістеми) одночасно є одиницями фонетичними, акцентними, морфемними, морфологічними, синтаксичними, а також лексичними (семантичними), фразеологічними. Семантика слова – явище само по собі ідеальне – сприймається, усвідомлюється тільки через особливу матеріальну природу тих звуків, з яких утворилося слово. Не було б матеріальних звуків – не було б і слів з їх семантикою – явищем ідеальним, якщо розмірковувати про семантику слова окремішньо. Стилістична якість слова (словосполучення, речення) має в своїй основі матеріальність усіх мовних одиниць. Тому варто було б вести мову про фонетико-стилістичні, морфемно-стилістичні, морфологічно-стилістичні, синтаксично-стилістичні та інші мовні одиниці. Тільки через незручність, складність ці терміни в науці не закріпилися. Виділяючи й усвідомлюючи функції найрізноманітніших мовних одиниць (матеріальних за своєю природою), слід мати на увазі, що жодна з них не має окремого буття, що функція, скажімо, слова – це лише витвір своєрідної матерії конкретного слова, яке сформувалося з матеріальних звуків і за яким у колективному спілкуванні закріпилась певна семантика.

Отже, стилістичний аналіз усіх мовних одиниць завжди є завершальним. Він своєрідно доповнює аналіз фонетичний, морфемний, лексичний чи будь-який інший і тому потребує знань усіх мовознавчих дисциплін, які стосуються конкретної мови.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Види алгоритмів інформатика.
Ви зараз читаєте: Стилістичний аналіз мовних одиниць – Стилістика як лінгвістичне вчення