Сторони в цивільному процесі

Сторони в цивільному процесі – особи (громадяни і організації), матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення в цивільному судочинстві. С. в ц. п. мають у справі юридичний інтерес матеріально-правового характеру. С. в. ц. п. є позивач і відповідач. Позивач – це особа, на захист суб’єктивних матеріальних прав і законних інтересів якої порушено цивільну справу в суді. Позивач особисто може заявити про цю вимогу суду або в його інтересах мають право звернутися до суду із заявою інші особи. Відповідач – Це особа, яка за заявою позивача притягується до відповідальності за порушення чи оскарження права позивача. Характерні риси сторін у цивільному процесі: ведуть процес у справі від свого імені; у їх справі суд ухвалює рішення; на них поширюються всі правові наслідки законної сили судового рішення; несуть судові витрати; їхня правосуб’єктність допускає процесуальне правонаступництво; їх становище в цивільних процесуальних правовідносинах визначається рівністю перед законом і судом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Відгуки про телепередачу україна має талант.
Ви зараз читаєте: Сторони в цивільному процесі