Структура зайнятостіСтруктура зайнятості – сукупність різних типів і форм зайнятості і взаємодія між ними в межах певних національних економічних систем. Такій С. з. властиві кількісно-якісні характеристики і відповідні пропорції, основними з яких є: 1) співвідношення між загальною кількістю зайнятих у народному господарстві країни і чисельністю трудових ресурсів; 2) між кількістю зайнятих у сферах матеріального і нематеріального виробництва; 3) між загальною кількістю зайнятих (до цієї категорії в Україні належать особи, які проходять дійсну службу у збройних силах, учні та студенти денних форм навчання, ті, що виховують малолітніх дітей, тощо) і кількістю зайнятих у сфері суспільного виробництва; 4) між кількістю зайнятих в окремих галузях сфери матеріального і нематеріального виробництва; 5) між кількістю зайнятих у різних економічних регіонах країни; 6) між кількістю зайнятих у містах і селах та ін. Особливостями С. з. за умов науково-технічного прогресу є поступове зростання кількості зайнятих у сфері нематеріального виробництва та скорочення – у сфері матеріального виробництва, зростання кількості зайнятих у містах і скорочення – в селах; зростання кількості зайнятих розумовою працею і скорочення кількості зайнятих фізичною працею тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)


Поширені звертання.
Ви зараз читаєте: Структура зайнятості