СТУДЕНТСТВОКультурологічний словник

СТУДЕНТСТВО – особлива соціальна група молоді, яка складається з тих, хто навчається у вищих навчальних закладах. C. – складова частина учнівської молоді, яка перебуває на етапі безпосереднього формування з неї фахівців високої кваліфікації. Науково-технічна революція, розширення соціальних джерел поповнення студентства, демократизація вищої освіти на інші фактори привели до швидкого зростання чисельності С., особливо у промислово розвинених країнах, за останні десятиліття. Разом з тим різко підвищилась

соціальна активність С., котре виступило могутнім авангардом масових демократичних рухів у національному і міжнародному масштабах. Соціологічні проблеми С. досліджуються соціологією молоді та соціологією освіти. Це проблеми меж, структури і динаміки студентства як суспільної групи, її взаємовідносини з іншими соціальними групами, внутрішньої соціальної недоторканності С. і особливостей його різних професійних груп, вступу С. в самостійне трудове життя спеціаліста, змін у його ціннісних та соціально-політичних орієнтаціях, неформальних об’єднаннях С., його соціально-політичної активності, студентської субкультури і ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Зерниста ендоплазматична сітка.
Ви зараз читаєте: СТУДЕНТСТВО