СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

& 31. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

379. Прочитайте прислів’я, подані в колонках. Визначте, якими частинами мови є виділені слова.

Перо сильніше меча.

Чим глибше озеро, тим більше риби.

Щире слово дорожче за золото.

Своє гніздо найтепліше.

Сильніше допечеш пером, ніж вразиш мечем.

Слово – не стріла, а глибше ранить.

Розум цінується дорожче за золото.

У рідному домі почуваєшся найтепліше.

– Визначте ступені порівняння виділених прикметників

і прислівників.

– Витлумачте значення олімпійського гасла “Швидше, вище, сильніше”. Чи можна застосувати його до інших, крім спорту, галузей? Поясніть.

Прислівники на – о (-е), як і якісні прикметники, від яких вони утворені, мають вищий і найвищий ступені порівняння.

ТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ

ФОРМИ СТУПЕНІВ

ПОРІВНЯННЯ

ЯК ТВОРЯТЬСЯ

ПРИКЛАДИ

ВИЩИЙ

ПРОСТА

За допомогою суфіксів – ш-, – іш-

Швидко – швидше

Тепло – тепліше

СКЛАДЕНА

Додаванням

до прислівників вищого ступеня слів більш, менш

Більш докладно,

Менш виразно

НАЙВИЩИЙ

ПРОСТА

За допомогою префікса най – (для підсилення можуть додаватися префікси як-, що-)

Найшвидше,

(якнайшвидше, щонайшвидше);

Найтепліше (якнайтепліше)

СКЛАДЕНА

Додаванням до прислівників слів

Найбільш, найменш

Найбільш

Докладно,

Найменш

Виразно

Суфікси – oк-, – ек-, – ик – при творенні форм ступенів порівняння зазвичай випадають: глибоко – глибше.

Деякі прислівники вищого й найвищого ступенів мають інші, ніж звичайні прислівники, корені: гарно – краще – найкраще; погано – гірше – найгірше; багато – більше – найбільше; мало – менше – найменше.

380. Прочитайте прислів’я. Визначте прикметники та прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.

1. Міцна людина міцніша за кремінь, а слабка слабша за мушку. 2. Праця – не просто певний, а найпевніший скарб. 3. У гостях добре, а дома найкраще. 4. Краще свої лати, ніж чужі шати. 5. Малі дерева найчастіше ростуть між великими. 6. Краще свої лати, ніж чужі шати. 7. Порожній колосок стирчить найвище.

– Пригадайте, як творяться ступені порівняння прикметників. Чи відрізняються при творенні ступенів порівняння прикметників і прислівників формотворчі афікси? Назвіть їх.

– Укажіть прислівник вищого ступеня, утворений від іншого кореня.

381. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте в реченнях прислівники різних ступенів порівняння. Поясніть, як їх утворено.

1. Чесно скажу, побувати в далеких краях добре, але в Україні – краще! (Б. Ступка). 2. Рідний край щ..ріш любити научає нас ро..лука (Леся Українка). 3. Найбільше, сину, дорожи любов’ю до Ві..чизни (П. Перебийніс). 4. Нам слід якнайретельніше п..льнувати, щоб, о6..раючи друзів, не натрапити на недругів (Г. Сковорода). 5. Найбільш легко люди вірять у те, до чого прагнуть (Вольтер). 6. Здається, заздрість наробила в світі набагато більше біди, ніж ненависть (С. Вакарчук).

– Обгрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

– Позначте в словах орфограми.

382. Прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння запишіть у дві колонки.

Веселіше, дотепніше, найдосконаліше, щонайрішучіше, більш чітко, якнайменше, менш потужно, якнайпривабливіше, нижче, найбільш докладно.

– Укажіть складені форми вищого й найвищого ступенів прислівників. Розкажіть про їх творення.

383. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки прислівники. Формами якого ступеня порівняння вони є? Розберіть їх за будовою.

1. Перші кроки даються…. 2. Голова… радиться з очима та вухами. 3. … сльоза висихає. 4. Ту вівцю першою стрижуть, яка… мекає. 5. Свій пес… кусає. 6. Порожній посуд… дзвенить. 7. … бити того, хто не борониться. 8. Партач… трісок робить.

ДОВІДКА

Найголосніше. Найшвидше. Найнабридливіше. Найважче. Найболючіше. Найбільше. Найлегше. Найбільше.

– Розкрийте значення вислову Найважче боротися з собою самим. Уживайте прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.

384. Від поданих прислівників утворіть усі можливі ступені порівняння.

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Дотепно, смішно, життєрадісно, потішно, тактовно, делікатно.

– Розкрийте зміст прислів’я За морем тепліше, та в нас веселіше.

– Використайте форми вищого і найвищого ступенів порівняння прислівників.

– Поясніть, чому не можна утворити ступені порівняння від прислівників пішки, осторонь.

385. Перепишіть фразеологізми, від поданих у дужках прислівників утворюючи прислівники вищого ступеня порівняння.

1. Збоку (видно). 2. (Дешево) від дірки з бублика. 3. (Скоро) на долоні волосся виросте. 3. (Обережно) на поворотах! 4. (Добре) тепер, як у четвер.

– Розберіть прислівники за будовою.

При утворенні ступенів порівняння прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що й у прикметниках:

– [г], [ж], [з] перед суфіксом – ш – змінюються на [жч] – на письмі жч (дорого – дорожче, дуже – дужче, низько – нижче, але: легко – легше);

– [с] перед суфіксом – ш – змінюється на [шч] – на письмі – щ – (високо – вище).

386. Перепишіть. Визначте прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння. Назвіть звуки, які чергуються при їхньому творенні.

1. І серце тр..вожне забилося дужче (Л. Костенко). 2. Найдужче цінував я хліб в ж..тті (М. Сіренко). 3. Найвище серце там зліта, де рух, де дія, де горіння (М. Рильський). 4. А друг такий близький, що де тобі вже ближче (Б. Олійник). 5. Я тяжко співаю, ще тяжче пишу (Д. Павличко). 6. Зло від своїх найтяжче уражає (Б. Грінченко). 7. Роботу цінують дорого, а роботу професіонала – найдорожче (3 газети).

– Виділені слова передайте звукописом.

387. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте прислівники вищого й найвищого ступенів, розберіть їх за будовою.

І чому так виходить друзі мої що найлегше посваритися саме з тим кого найбільше любиш? Найпростіше образитися на того хто тобі найближче найдорожче. Легко слово сказати необдумане, здійснити вчинок необережний. Чужій людині все пробачиш їй простити легше. Часом через таку дрібницю з рідною людиною посваришся що пізніше тільки дивуєшся. Може до рідної людини ти ближче серцем обернений? І найменший дотик необережний найболючіше ранить?

За А. Дімаровим

– Виділені слова передайте звукописом.

– Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

– Який тип мовлення покладено в основу тексту? Свою думку обгрунтуйте.

Обговоріть з однокласниками думки, викладені письменником. Чи згодні ви з точкою зору Анатолія Дімарова? Які почуття охоплюють вас, коли ви сваритесь із друзями? Чи можна взагалі не сваритися?

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСЛІВНИКІВ

388. Складіть і розіграйте діалог між двома драмгуртківцями, які обмінюються враженнями після свого виступу на шкільній сцені та обговорення виступу глядачами. Використайте подані в рамці вислови.

Розпочали вчасно, слухали якнайуважніше, роздивлялися щонайпильніше, сиділи непорушно й тихо, обговорювали зацікавлено, аплодували найгарячіше, відгукувалися схвально.

389. Складіть і розіграйте діалог між подругами, які за допомогою електронної пошти листуються зі своїми ровесниками, котрі мешкають за кордоном. Дівчата пояснюють, чим цікаве таке листування. Використайте подані в рамці вислови.

Спілкуватися найцікавіше, листуватися щоденно, одержувати якнайчастіше, обговорювати щонайпалкіше, обмінюватися охоче, цікавитися якнайщиріше, домовитися більш конкретно.

390. Я – редактор. Відредагуйте і запишіть речення.

1. “Чи вірно ти поробив тестові завдання?” – запитався в мене учень із сусіднього класу. 2. Я порадив йому більш старанніше готуватися до контрольної роботи. 3. Коли в мене під рукою підручник, я почуваюся більш впевненіше. 4. Де можна попрацювати зі словниками? У бібліотечному залі читалки.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Вірно поробив.

Більш правильно.

Уперто гогуватися.

Словник завжди під-рукою.

Правильно виконав.

Правильніше.

Наполегливо готуватися.

Словник напохваті.

391. Визначте в реченнях прислівники. Розберіть їх у вказаній послідовності.

1. Я українець, про що кажу охоче й гордо (С. Оріховський). 2. Вітчизна гріє тепліше за багаття (Народна творчість). 3. Нам усім потрібно рідної землі (Д. Павличко). 4. Хочеться, щоб українці назавжди забули слово заздрість і вивчили слово гордість (С. Вакарчук). 5. Послідовно і скрізь дотримуймося чистоти мови! (Є. Сверстюк).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ПРИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

1. Прислівник, його загальне значення.

2. На яке питання відповідає.

3. Морфологічні ознаки: незмінна частина мови; розряд за значенням; ступінь порівняння (якщо є).

4. Синтаксична роль (яким є членом речення)

А час летить усе скоріше (В. Сосюра).

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ ПРИСЛІВНИКА

Скоріше – прислівник, означає ступінь дії, відповідає на питання як? якою мірою?, незмінна частина мови, проста форма вищого ступеня порівняння, ступеня і міри дії. у реченні є обставиною.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ ПРИСЛІВНИКА

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ (у художньому стилі)

392. Доведіть, що подані висловлювання є описами зовнішності людини.

I. Запорожець був здоровенний козарлюга. Лице широке, засмалене на сонці; сам опасистий. Довга, густа чуприна, спершу піднявшись угору, далі спадала на вухо, як кінська грива. Вуса довгі, униз позакручувані, аж на жупан звисали. Очі так і грають, а чорні, густії брови аж геть піднялись над тими очима. Глянеш на нього раз – здається, супиться, глянеш удруге – моргне довгим вусом так, наче зараз зарегоче й підніме тебе на сміх.

За П. Кулішем

II. Ничипора Коржа всі звали дідом, хоч йому ще далеко було й до сорока літ. Так перем’яла й випекла його війна, що голова стала сіра, мов сіллю посипана, але товсті пишні вуса не мали жодної сивої волосинки. Тіло стало худе, кощаве, спина була зігнута в дугу. Костисті темні брови нависали над молодими й добрими блакитними очима. Корж нагадував зовнішньо Дон Кіхота – високий, з довгими руками, з тонкими ногами й запалими щоками. До всього – він мав низький голос, і за нього не могли помиритися два хори.

За Ю. Яновським

ІІІ. З “Ауді” вийшов Мартиненко. Років під шістдесят, середнього зросту, міцний у плечах. Костюм охайний, хороший і недорогий. Біла сорочка без галстука, розстебнута на верхній гудзик. Очі сірі, розумні. Брови широкі, густі. Козацькі, чепурні, з просивиною вуса. Упевнений у собі, обличчя відкрите. Увійшов розміреною, впевненою ходою, потиснув усім присутнім руку. Коли тиснув, дивився в обличчя, а не мимо, як це здебільшого ведеться у впливових людей. Говорив не голосно, але вагомо.

За Ю. Мушкетиком

– Лексичне значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком.

– Чи можна сказати, що через опис зовнішності передано риси вдачі портретованих людей? Відповідь підтвердіть прикладами з уривків.

– Визначте стиль уривків. Свою думку доведіть.

Відтворюючи зовнішній вигляд людини, передовсім звертають увагу на найхарактерніше, найголовніше. Світлана була, як завжди, велично красива, холодна, скупа на слова. Хвилі русявого волосся, високе чоло, рівний ніс, повні губи (Ю. Мушкетик).

Майстерно складений художній опис людської зовнішності:

– засвідчує умови життя людини: Руки мала шкарубкі й порепані од важкої роботи (Ю. Яновський);

– передає певні риси її характеру: Сірі очі старші за неї, часто сповнені задуму, допитливості (Олесь Гончар);

– увиразнює душевний стан або настрій: А очі мала сині, наче небо, і добру усмішку із тихим смутком (В. Малишко);

– підкреслює здібності, талановитість: Здається, що Катерина не говорить, а творить свою мову (М. Стельмах).

Художній опис зовнішності зазвичай уміщує оцінні слова: Пастушок і справді славний: і брови в нього чорні, сосонкою, і очі красиві (М. Стельмах). Яка гарнесенька дитинка! Брівки, як дуги, вигнуті, а носик – як дзьобик у горобчика’ (О. Слоньовська).

Поряд із власне описом людини трапляється розповідь з елементами опису людської зовнішності. У такому випадку речення будують як розповідне, проте воно містить опис рис зовнішності людини. Наприклад: Аліна Веніамінівна заговорила англійською, приплющивши свої маленькі безбарвні очка й виставивши на наш огляд випещені руки з бездоганним манікюром (О. Слоньовська).

393. До слів очі, брови, ніс, губи, обличчя доберіть по 3-4 епітети та по 2-3 порівняння. Які з дібраних художніх засобів ви б використали, описуючи зовнішність симпатичної вам людини? Які вжили б, складаючи словесний портрет людини, котра вам не до вподоби? Які з дібраних засобів є емоційно нейтральними і не містять жодної оцінки?

394. Прочитайте. Доведіть належність речень до художнього стилю.

1. Посмішка йшла, без сумніву, із зовсім чистої, не збаламученої душі (І. Багряний). 2. Батько стояв темний лицем, з погаслими очима, очевидно, здогадувався, що прощається навіки (Ю. Мушкетик). 3. В карих колючих очах і в зморшках навколо них залягла неспокійна втома (М. Стельмах). 4. На обличчі йому була написана ціла поема бездонної жадоби, заздрості, злоби, розпачу скупця, надії й безнадії (І. Багряний).

– Чи відбивається на зовнішньому вигляді людини її душевний стан або настрій? Відповідь проілюструйте реченнями вправи.

395. Прочитайте. Поясніть, чи можливо скласти за цим планом опис людини, попередньо їх не роздивившись. Чому?

Орієнтовний план твору-опису зовнішності людини

І. І. Хто ця людина.

II. Її зовнішність.

1) Що найперше впадає в очі.

2) Зріст, постава.

3) Волосся, зачіска.

4) Риси та вираз обличчя.

5) Манера спілкування. Особливості мовлення. Міміка, жести.

6) Одяг.

III. Що запам’ятовується (подобається) в зовнішності людини.

ПІДКАЗКА

Якщо опис складають за картиною або фотографією, які не передають особливостей манери спілкування, мовлення, жестів портретованої особи, у творі про це не згадують. Проте якщо автор твору обізнаний із цими особливостями людини завдяки інформаційним технологіям (телебаченню, Інтернету) або бачив цю особу на власні очі, розповісти про це у творі потрібно.

– Поясніть відмінність між описом і твором-описом. У відповіді спирайтеся на план твору.

– Який пункт плану відповідає вступній частині тексту твору? Який – його кінцівці?

Яким чином на зовнішності людини відбивається її характер? Розкажіть, що ви знаєте про це з уроків літератури.

396. Роздивіться портрети і фотографії видатного українського актора, Героя України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Богдана Ступки (1941-2012). За поданим у вправі… планом складіть твір-опис зовнішності актора в художньому стилі (усно). Не забувайте про вживання художніх засобів: епітетів, порівнянь.

На Інтернет-сервісі YouTube перегляньте відеоролик “Богдан Ступка читає вірш Т. Г. Шевченка “Думи мої…”. Передай свої враження. Уживайте прислівники.

– Поясніть слова Богдана Ступки: “Головне, що варто розуміти українцеві, – це те, що він унікальний, бо вільний”.

Теоретик мистецтва доби Відродження Леон Батиста Альберті зауважив: “Портрет робить відсутніх людей присутніми”. Якою мірою ви згодні з цією думкою? Чи стосується вона фотопортрета?

– Порівняйте зображення митця і поясніть, чи вдалося художникам створити художній образ великого актора.

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

З97. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Обравши серед однокласників того, чию зовнішність вам хотілося б описати, доберіть і запишіть на чернетках епітети й порівняння, які можна в такому описі використати. Доберіть і запишіть оцінні слова. Не забувайте: кожне висловлювання має містити позитивну інформацію.

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

– 3 використанням дібраного матеріалу складіть за поданим у вправі 401 планом і запишіть художній твір-опис зовнішності школяра (школярки). Прочитайте опис у класі, не називаючи прізвища портретованого. Чи упізнають його однокласники?

398. За планом складіть і запишіть опис зовнішності людини, яка викликає у вас захоплення (улюбленого актора, спортсмена, письменника).

– Спробуйте описати з уяви зовнішність котрогось із літературних персонажів (Захара Беркута, Климка, Івана Силу (Івана Фірцака), Робіна Гуда, Айвенго, Шерлока Холмса), історичних осіб (Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Жанну д’Арк) або когось із відомих письменників, акторів, спортсменів.

– Чи допомагає зовнішній вигляд людини краще зрозуміти її характер, діяльність, творчість? Поясніть, навіщо в підручниках уміщують портрети письменників, учених, історичних діячів.

399. Як відомо, у переліку виконаних Богданом Ступкою ролей є історичні постаті: гетьмани Іван Брюховецький, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький. Зібравши в мережі Інтернет матеріал, розпочніть виконання проекту “Гетьман українського кіно Богдан Ступка”. У презентацію проекту включіть самостійно складені вами описи зовнішності героїв української історії у виконанні видатного актора.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір опис природи за власним спостереженням.
Ви зараз читаєте: СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ