Ступені порівняння якісних прикметників

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прикметник

Ступені порівняння якісних прикметників

Ступені порівняння – це такі форми якісних прикметників, які виражають різну міру вияву ознаки предмета.

Ознака предмета може виявлятися звичайною мірою (Глибокий, новий), більшою мірою (Більш глибокий, новіший) і найбільшою мірою (Найбільш глибокий, найновіший). У зв’язку з цим розрізняють три ступені порівняння прикметників: Нульовий, вищий і найвищий.

Нульовий ступінь порівняння – це звичайна форма прикметника (Дорогий, чорний, прямий).

Вищий

ступінь порівняння має дві форми: Просту і складену.

Проста форма утворюється за допомогою суфіксів – ш-, – іш-: Глибокий – глибШИй, чорний – чорнІшИй, прямий – прямІшИй. Окремі прикметники мають паралельні форми з обома суфіксами: Тонкий – тонШИй і тонкІшИй, тихий – тихШИй і тихІшИй, здоровий – здоровШИй і здоровІшИй. Деякі з цих форм використовуються для розрізнення відтінків значення: Товща (дошка) і Товстіша (лише в значенні гладкіша), Рідший (випадок) і рідкіший (гребінець), старший (за віком або за посадою) і старіший (тільки За віком).

При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса

– ш – прикметникові суфікси – к-, – ок-, – ек-, як правило, випадають: тонкий – тонший, широкий – ширший, глибокий – глибший, далекий – дальший.

В окремих словах відбуваються такі звукові зміни:

С, Ст + ш – – Щ: Високий – вищий

Товстий – товщий

Г, ж, з + ш – – жч: Дорогий – дорожчий

Дужий-дужчий

Важкий – важчий

Тяжкий – тяжчий

Близький – ближчий

Низький – нижчий

Запам’ятайте винятки: Легший, довший.

Іноді форма вищого ступеня утворюється від інших коренів (суплетивно): Добрий – ліпший, поганий – гірший, великий – більший, малий – менший, гарний – кращий.

Зверніть увагу!

Деякі прикметники із суфіксом – ш – у складі термінологічних словосполучень не передають значення вищого ступеня: Молодший лейтенант, старший лаборант, вища математика, нижчий тип тварин. Такі форми не входять до системи ступенів порівняння.

Прикметники вищого ступеня вживаються з прийменниками Від, за, проти, сполучниками Як, ніж. Хрін від редьки не солодший. Діла говорять голосніше за слова. Проти нас нема у світі дужчого. Більше забувається, як пам’ятається. Добре слово краще, ніж готові гроші (Народна творчість).

Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється шляхом додавання до нульового ступеня прикметника слів Більш, менш: Більш важкий, менш важкий.

Найвищий ступінь порівняння прикметників має три форми: Просту, складну і складену.

Проста форма утворюється додаванням до форми вищого ступеня префікса Най-: Найрозумніший, найтихіший, найбагатший.

Складна форма утворюється додаванням до простої форми найвищого ступеня префіксів – Як, – що: Якнайкращий, щонайбільший.

Складена форма утворюється приєднанням до прикметника в нульовому ступені прислівників Найбільш, найменш: Найбільш відомий, найменш складний.

Зверніть увагу!

1. Помилковим є змішування простої і складеної форм вищого і найвищого ступенів порівняння. Наприклад, не можна говорити: Більш довший або Найбільш довший, а Правильно: Більш довгий, найбільш довгий.

2. Форма Самий тихий теж ненормативна, Правильно: Найтихіший або Найбільш тихий.

3. Складена форма ступенів порівняння прикметників в українській мові вживається обмежено (переважно в науковому і діловому стилях).

Іноді найвищий ступінь порівняння виражається описовим зворотом: Кращий за всіх, дорожчий над усе, наймиліший від усіх.

Частина якісних прикметників не має ступенів порівняння. До них належать:

А) прикметники на означення масті тварин: Гнідий, вороний, чалий;

Б) прикметники, що виражають сталі ознаки: Німий, сліпий, мертвий;

В) прикметники на означення кольору, утворені за кольоровою схожістю до інших предметів: Вишневий, малиновий, бузковий, шоколадний;

Г) прикметники із суфіксами – ав – (-яв-), – уват – (-юват-), – еньк-, – есеньк-, – ісіньк-, – юсіньк-, – езн-, – енн-, – ущ – (-ющ-): Жовтавий, червонуватий, біленький, тихесенький, манісінький, величезний, здоровенний, завидющий;

Г) більшість складних прикметників: Кисло-солодкий, темно-синій, чорноокий, швидкокрилий;

Д) прикметники віддієслівного походження на – анн-, – енн-: Невблаганний, незбагненний;

Е) віддієслівні прикметники з префіксом Не-: Невмирущий, непохитний та деякі інші прикметники.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір роздум вчинки людей.
Ви зараз читаєте: Ступені порівняння якісних прикметників