Суб’єкт управління

Суб’єкт управління – необхідний елемент системи управління, який характеризується управлінським впливом, спрямованим на об’єкт управління. Основною ланкою соціальної системи управління є людина, яка виступає в кінцевому підсумку і в ролі керованого об’єкта, і в ролі керуючого суб’єкта. У системі державного управління С. у. виступають державні органи, що виконують функції управління, їхні підрозділи, посадові особи, органи громадських організацій, громадяни. С. у. в теорії управління прийнято називати керуючою підсистемою. Керуюча

підсистема кожної конкретної системи управління представлена характерним тільки s для неї набором – відповідною організаційною структурою. Особливості кожної організаційної структури визначаються завданнями, вирішення яких вона має забезпечити, сформульованими конкретно у зв’язку з цілями і характером самого об’єкта управління. Тому справедливим є визначення С. у. як структурно-організаційної соціальної єдності, яка виконує функції керівництва і впливає на об’єкт управління з метою переведення його в інший стан. В основі формування організаційної структури С. у. кожної конкретної системи
управління, розмежування його із суб’єктами суміжних систем управління лежать функції суб’єкта управління, які зумовлюються специфікою об’єкта, характером і змістом зв’язків, у які вступають і в яких мають потребу суб’єкт і об’єкт управління в процесі їхньої взаємодії.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Галактика будова.
Ви зараз читаєте: Суб’єкт управління